Чечим 192

Мазмуну

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ 2021-жылдын 30-сентябры № 192 Кыргыз Республикасынын 2021-2025-жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР 

КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ

 2021-жылдын 30-сентябры № 192

Кыргыз Республикасынын 2021-2025-жылдарга карата 

электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын 

бекитүү жөнүндө