Чечим 72

Мазмуну

Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө КР Мыйзамы

Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн 

тартиби жөнүндө КР Мыйзамы