Чечим 125

Мазмуну

Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө КР Мыйзамы

Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык 

кызмат жөнүндө КР Мыйзамы