Мониторинг жана талдоо

"Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департамент тарабынан жөнгө салынууга жаткан Кыргыз Республикасынын табигый монополияларынын субъекттеринин мамлекеттик реестрин бекитүү жөнүндө" буйругу (ОЭКД 2024-жылдын 10-майындагы № 70 буругунун редакциясына ылайык)

Жарыяланган: 23.05.2024

«Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаменттин 2022-жылдын 6-октябрындагы № 186 «Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаменттин жөнгө салуусуна жаткан Кыргыз Республикасынын табигый монополияларынын субъекттеринин мамлекеттик реестрин бекитүү жөнүндө» буйругуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» буйругу

Жарыяланган: 23.05.2024