Энергетикалык компаниялар үчүн тарифтер

Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча Департаменттин 2024-жылдын 12-январындагы № 10 "Бөлүштүрүүчү ишканалар үчүн электр энергиясына тарифтер жөнүндө" буйругу

Жарыяланган: 16.04.2024

Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча Департаменттин 2024-жылдын 14-майындагы № 74 "Электр энергиясын керектөөчүлөр – алып кайра сатуучулар үчүн электр энергиясына тарифтер жөнүндө" буйругу

Жарыяланган: 03.06.2024

Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча Департаменттин 2024-жылдын № 12 "Энергетикалык компаниялар үчун электр энергиясына тарифтер жөнүндө" буйругу

Жарыяланган: 16.04.2024

Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча Департаменттин 2024-жылдын 14-майындагы № 73 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин 2018-жылдын 13-мартындагы №69 «Электр энергиясын керектөөчүлөрдүн-алып кайра сатуучулардын тизмегин бекитүү жөнүндө» буйругу менен бекитилген электр энергиясын керектөөчүлөрдүн-алып кайра сатуучулардын тизмегине чарба жүргүзүүчү субъектти киргизүү жөнүндө" буйругу

Жарыяланган: 03.06.2024