Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департамент Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамынын 10, 12-беренелерине, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы № 24 Жарлыгы менен бекитилген мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүү жана иштөө, кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурсту өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобонун 2-бөлүмүнүн 10-пунктуна ылайык макулдашууга жарыянын текстин жөнөтөт жана сиздерден Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаменттин кадрлар резервине киргизүү үчүн кызматтардын кенже жана улук топторуна ачык конкурсту Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин сайтына жайгаштырууну өтүнөт.

 

 

Улук административдик мамлекеттик жарандык кызматтар үчүн жалпы квалификациялык талаптар:

   Билүүгө тийиш:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

2. Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» мыйзамын;

3. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамын;

4. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамын;

5. Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамын;

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы.

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

 

Кенже административдик мамлекеттик жарандык кызматтар үчүн жалпы квалификациялык талаптар:

         Билүүгө тийиш:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

2. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамын;

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы.

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

 

1) Юриспруденция багыты боюнча административдик мамлекеттик жарандык кызматтардын улук топтору үчүн квалификациялык талаптар:

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- юриспруденция багыты боюнча “гуманитардык илимдер” жаатындагы жогорку кесиптик билими.

        2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтарда жалпысынан иштеген 1 жылдан кем эмес стажы, же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес стажы.

3. Кесиптик иш билгилиги:

3.1. Билүүгө тийиш:

        - Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексин; Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексин; Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексин;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: «Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө»; «Энергетика жөнүндө»; «Электр энергетикасы жөнүндө»; «Кыргыз Республикасындагы лицензиялоо-уруксат берүү тутуму жөнүндө»; «Энергиянын кайра жаралуу булактары жөнүндө»; «Акционердик коомдор жөнүндө»; «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жашыруун сырларын коргоо жөнүндө»;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун: 2021-жылдын 28-октябры № 233 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин регламенти жөнүндө”; 2017-жылдын 31-майындагы № 313 “Кыргыз Республикасынын мыйзам алдындагы актыларынын долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча нускаманы бекитүү жөнүндө”.

3.2. Жөндөмдүүлүгү:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- талданма документтерди даярдоо;

- отун-энергетика комплекси жаатындагы ата мекендик жана чет элдик тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;

- юридикалык экспертизаларды жүргүзүү;

- кызыкчылык үчүн сотто өкүл болуу;

- коллегалар менен натыйжалуу кызматташтыкта болуу;

- иш боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- эмгектин жаңы шарттарына ыңгайлашуу.

3.3. Көндүмдөрү:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- ишти пландаштыруу жана кызмат убактысын туура бөлүштүрүү;

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

- файлдарды жана папкаларды түзүү жана алар менен иштөө (кайрадан ат коюу, көчүрүү, жайгаштыруу, жок кылуу жана калыбына келтирүү);

- тексттик, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө;

- сырткы перифериялык жабдууларды кошуу;

- электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү;

- издөө тутумунан пайдалануу;

- ар түрдүү браузерлер менен иштөө;

- бет ачарларды уюштуруу;

- КР мыйзамдарынын укуктук базаларынын маалыматтык тутумдарын пайдалануу;

        - кеңселик техника менен иштөө (көчүрмө аппараттар, принтер, сканер, проектор же интерактивдик доска, факс);

- вируска каршы программаларды пайдалануу;

- шифрлөө аркылуу маалыматтык тутумду жана маалыматтарды коргоо;

        - логинди жана паролду коюу;

        - компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздуктун гигиенасын сактоо.

 

2) Төмөнкү багыттар боюнча административдик мамлекеттик жарандык кызматтардын кенже топтору үчүн квалификациялык талаптар;

2.1. Лицензиялоо жана контролдоо багыты боюнча;

 

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- төмөнкү багыттардагы жогорку кесиптик билими: экономика багыты боюнча «Экономика жана башкаруу»; юриспруденция багыты боюнча «Гуманитардык илимдер»; жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы, электр энергетикасы жана электр техникасы багыты боюнча «Энергетика жана электр энергетикасы»; электр станциялары, электр энергетика системасы жана тармагы, электр менен жабдуу (тармактар боюнча), энергиянын салттуу эмес жана кайра жаралуу булактары, релелик коргоо жана электр энергетикалык тутумду автоматташтыруу, гидроэлектроэнергетика багыты боюнча “Жылуулук энергетика”.

                    2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

        - иш стажына талаптар коюлбайт.

        3. Кесиптик иш билгилиги:

        3.1. Билүүгө тийиш:

        - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: «Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө»; «Энергетика жөнүндө»; «Электр энергетикасы жөнүндө»; «Кыргыз Республикасындагы лицензиялоо-уруксат берүү тутуму жөнүндө»; “Энергиянын кайра жаралуу булактары жөнүндө”; «Ишкердик субьекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө»; “Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө”; “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”;

         - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-январындагы № 56 “Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомун;

          - Кыргыз Республикасынын Минисрлер Кабинетинин токтомдорун:

2021-жылдын 20-декабрындагы № 320 “Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департамент жөнүндө жобо”; 2021-жылдын 24-июлундагы № 87 “Отун-энергетикалык комплекси жаатындагы иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө убактылуу жобо”.

       3.2. Жөндөмдүүлүгү:

       - жогорку жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

       - документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

       - кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин  натыйжалуу пландаштыруу;

        - тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет элдик тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

        - «Проверка.кg» маалыматтар базасы менен иштөө;

        - «Отун-энергетикалык комплекси жаатындагы иштин айрым түрлөрүнүн лицензияларынын реестри» маалыматтык тутумун эсепке алууну жүргүзүү;

        - документалдык текшерүүлөрдү жүргүзүү;

        - текшерүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча актыларды түзүү жана алар боюнча чечимдердин долбоорлорун даярдоо;

        - ОЭК субьекттерине лицензияларды берүү үчүн зарыл материалдарды (документтердин пакетин) даярдоо;

        - жарандардын кайрылууларын кароо жана алар боюнча жоопторду даярдоо;

        - мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иш кагаздарын жазуу;

        - командада иштөө.

3.3. Көндүмдөрү:

        - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдоно билүү;

        - ишти пландаштыруу жана кызмат убактыларын туура бөлүштүрүү;

        - башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

         - тексттик, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө;

- файлдарды жана папкаларды түзүү жана алар менен иштөө (кайрадан ат коюу, көчүрүү, жайгаштыруу, жок кылуу жана кайра калыбына келтирүү);

- сырткы перифериялык жабдууларды кошуу;

- дисктеги мейкиндиктин тазалоо (архивин түзүү);

- электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү;

- издөө тутумун пайдалануу;

- ар түрдүү браузерлер менен иштөө;

- кызматтык этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда так, сылык өз ара аракеттенүү;

- маалыматтардын ар түрдүүлүгүнүн жана маалыматтардын өзгөрүүлөрүнүн жогорку ылдамдыгынын шартында маалыматтардын базасы менен иштөө;

- файлдардын көлөмдөрүн кысуу жана көлөмдүү маалыматтарды жөнөтүү/кабыл алуу;

- бет ачарларды уюштуруу;

- эсептөөлөр менен байланышкан сандык маалыматтар менен иштөө;

- таблица, диаграмма жана график түрүндө маалыматтарды берүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын укуктук базаларынын маалыматтык тутумдарын пайдалануу;

- тексти оңдоо жана редакциялоо;

- кеңселик техника менен иштөө (көчүрмө аппараттар, принтер, сканер, проектор же интерактивдик доска, факс).

 

2.2. Тарифти жана бааны жөнгө салуу багыты боюнча;

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- төмөндөгү көрсөтүлгөн тармактардагы жогорку кесиптик билими: экономика багыты боюнча «Экономика жана башкаруу»; жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы, электр энергетикасы жана электр техникасы багыттары боюнча «Энергетика жана электр энергетикасы»; жылуулук электр станциялары, жылуулук электр станцияларындагы суунун жана отундун технологиясы, өнөр жайындагы жылуулук энергетикасы багытындагы «Жылуулук энергетикасы»; электр станциялары, электр энергетика системасы жана тармагы, электр менен жабдуу (тармактар боюнча), энергиянын салттуу эмес жана кайра жаралуу булактары, релелик коргоо жана электр энергетикалык тутумду автоматташтыруу, гидроэлектроэнергетика багыты боюнча “Электр энергетикасы”.

        2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

        - иш стажына талаптар коюлбайт.

 

  3. Кесиптик иш билгилиги:

3.1. Билүүгө тийиш:

        - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: «Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө»; “Атаандаштык жөнүндө”, «Энергетика жөнүндө»; «Электр энергетикасы жөнүндө»; «Кыргыз Республикасындагы лицензиялоо-уруксат берүү тутуму жөнүндө»; «Энергиянын кайра жаралуу булактары жөнүндө», “Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”;

          -Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-февралындагы № 83 “Мамлекеттик жөнгө салуучу чарбакер субьекттердин товарларына (жумуштарына, кызмат көрсөтүүлөрүнө) бааларды (тарифтерди) аныктоонун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомун;

           Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомдорун:

2021-жылдын 20-декабрындагы № 320 “Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департамент жөнүндө жобо”; 2021-жылдын 30-сентябрындагы № 192 “Кыргыз Республикасынын 2021-2025-жылдарга электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө жана электр энергиясына тарифтерди колдонуу боюнча нускама  жөнүндө”, 2021-жылдын 30-сентябрындагы № 193 “Кыргыз Республикасынын 2021-2025-жылдарга жылуулук энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө жана жылуулук энергиясына тарифтерди колдонуу боюнча нускама  жөнүндө”;

3.2. Жөндөмдүүлүгү:

        - отун-энергетикалык комплексинде тарифтерди түзүү жаатында, анын ичинде отун-энергетикалык комплекси жаатында орто мөөнөттүү (узак мөөнөттүү) тарифтик саясатты (стратегияны) түзүүдө ченемдик документтердин, методикалардын жана нускамалардын долбоорлорун иштеп чыгуу;

         - электр жана жылуулук энергиясына, жаратылыш газына тарифтерди, ошондой эле отун-энергетикалык комплексинин лицензиат-субьекттеринин, анын ичинде монополист субьекттердин реестрине киргизилгендердин кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтерди эсептөөлөрдү жүргүзүү;

         - жогорку жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

        - - документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

        - тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет элдик тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

       - кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

         - мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иш кагаздарын жазуу;

3.3. Көндүмдөрү:

       - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- тексттик, графиктик жана таблицалык редакторлор менен иштөө;

- файлдарды жана папкаларды түзүү, алар менен иштөө (кайрадан ат коюу, көчүрүү, жайгаштыруу, жок кылуу жана калыбына келтирүү);

- сырткы перифериялык жабдууларды кошуу;

- дисктеги мейкиндикти тазалоо (архивин түзүү);

- электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү;

- издөө тутумдарын пайдалануу;

- ар түрдүү браузерлер менен иштөө;

- кызматтык этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда так, сылык өз ара аракеттенүү;

- маалыматтардын ар түрдүүлүгүнүн жана маалыматтардын өзгөрүүсүнүн жогорку ылдамдыктарынын шартында маалымат базалары менен иштөө;

- файлдардын көлөмдөрүн кысуу жана көлөмдүү маалыматтарды жөнөтүү/кабыл алуу;

- бет ачарларды уюштуруу;

- эсептөөлөргө байланышкан сандык маалыматтар менен иштөө;

- таблица, диаграмма жана график түрүндөгү маалыматтарды берүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын укуктук базаларынын маалыматтык тутумдарын пайдалануу;

- веб-конференц-байланышты уюштуруунун тиркемелерин пайдалануу;

- текстти оңдоо жана редакциялоо;

- кеңселик техника менен иштөө (көчүрмө аппараттар, принтер, сканер, проектор же интерактивдик доска, факс);

- логиндерди жана паролдорду коюу;

- компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздуктун гигиенасын сактоо.

 

2.3. Мониторинг жана комплекстүү талдоо багыты боюнча;

 

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- төмөндөгү тармактардагы жогорку кесиптик билими: экономика багыты боюнча «Экономика жана башкаруу»; жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы, электр энергетикасы жана электр техникасы багыттары боюнча «Энергетика жана электр энергетикасы»; жылуулук электр станциялары, жылуулук электр станцияларындагы суунун жана отундун технологиясы, өнөр жайындагы жылуулук энергетикасы багытындагы «Жылуулук энергетикасы»; электр станциялары, электр энергетика системасы жана тармагы, электр менен жабдуу (тармактар боюнча), энергиянын салттуу эмес жана кайра жаралуу булактары, релелик коргоо жана электр энергетикалык тутумду автоматташтыруу, гидроэлектроэнергетика багыты боюнча “Электр энергетикасы”.

 

  2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

         - иш стажына талаптар коюлбайт.

  3. Кесиптик иш билгилиги:

  3.1. Билүүгө тийиш:

        - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: «Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө»; «Энергетика жөнүндө»; «Электр энергетикасы жөнүндө»; «Кыргыз Республикасындагы лицензиялоо-уруксат берүү тутуму жөнүндө»; «Энергиянын кайра жаралуу булактары жөнүндө»; “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”;

          -Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-февралындагы № 83 “Мамлекеттик жөнгө салуучу чарбакер субьекттердин товарларына (жумуштарына, кызмат көрсөтүүлөрүнө) бааларды (тарифтерди) аныктоонун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомун;

          - Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомдорун:

2021-жылдын 20-декабрындагы № 320 “Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департамент жөнүндө жобо”; 2021-жылдын 30-сентябрындагы № 192 “Кыргыз Республикасынын 2021-2025-жылдарга электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө жана электр энергиясына тарифтерди колдонуу боюнча нускама  жөнүндө”, 2021-жылдын 30-сентябрындагы № 193 “Кыргыз Республикасынын 2021-2025-жылдарга жылуулук энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө жана жылуулук энергиясына тарифтерди колдонуу боюнча нускама  жөнүндө”;

         3.2. Жөндөмдүүлүгү:

         - жогорку жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

        - - документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

        - тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет элдик тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

       - кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

         - мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иш кагаздарын жазуу;

- жарандардын кайрылууларын кароо жана алар боюнча жоопторду даярдоо;

-командада иштей билүү.

         3.3. Көндүмдөрү:

         - алынган маалыматтарды талдоо, божомолдоо, жалпылоо жана мониторингдоо, ошондой эле ситемага салуу;

        - Министрлер Кабинетине жана аткаруу бийлик органдарына отун-энергетикалык комплекси жаатындагы талданма материалдарды, маалыматтарды жана отчетторду даярдоо;

        - комплекстүү талдоо жүргүзүү жана корутундуну даярдоо;

       - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- тексттик, графиктик жана таблицалык редакторлор менен иштөө;

- файлдарды жана папкаларды түзүү, алар менен иштөө (кайрадан ат коюу, көчүрүү, жайгаштыруу, жок кылуу жана калыбына келтирүү);

- сырткы перифериялык жабдууларды кошуу;

- дисктеги мейкиндикти тазалоо (архивин түзүү);

- электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү;

- издөө тутумдарын пайдалануу;

- ар түрдүү браузерлер менен иштөө;

- кызматтык этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда так, сылык өз ара аракеттенүү;

- маалыматтардын ар түрдүүлүгүнүн жана маалыматтардын өзгөрүүсүнүн жогорку ылдамдыктарынын шартында маалымат базалары менен иштөө;

- файлдардын көлөмдөрүн кысуу жана көлөмдүү маалыматтарды жөнөтүү/кабыл алуу;

- бет ачарларды уюштуруу;

- эсептөөлөргө байланышкан сандык маалыматтар менен иштөө;

- таблица, диаграмма жана график түрүндөгү маалыматтарды берүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын укуктук базаларынын маалыматтык тутумдарын пайдалануу;

- веб-конференц-байланышты уюштуруунун тиркемелерин пайдалануу;

- текстти оңдоо жана редакциялоо;

- кеңселик техника менен иштөө (көчүрмө аппараттар, принтер, сканер, проектор же интерактивдик доска, факс);

- логиндерди жана паролдорду коюу;

- компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздуктун гигиенасын сактоо.

 

2.4. Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарын жүргүзүү багыты боюнча:

         1. Кесиптик билиминин деңгээли:

 - кандай гана тармактар болбосун жогорку кесиптик билими,  төмөндөгү тармактар артыкчылыкка ээ: филология, персоналды башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыттары боюнча.

 

   2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

- иш стажына талаптар коюлбайт.

 3. Кесиптик иш билгилиги:

 3.1. Билүүгө тийиш:

- Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» мыйзамын;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы № 255 “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө” токтомун;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомдорун:

2021-жылдын 28-октяббрындагы № 233 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Регламенти жөнүндө”; 2021-жылдын 20-декабрындагы № 320 “Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департамент жөнүндө жобо”.

          3.2. Жөндөмдүүлүгү:

         - жогорку жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

        - - документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

        - тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет элдик тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

       - кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

- жарандардын кайрылууларын кароо жана алар боюнча жоопторду даярдоо;

         - мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иш кагаздарын жазуу;

         - бирге иштешкендер менен натыйжалуу кызматташуу;

 - командада иштей билүү.

                3.3. Көндүмдөрү:

       - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

       - өз компетенциясынын чегинде башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

- тексттик, графиктик жана таблицалык редакторлор менен иштөө;

- файлдарды жана папкаларды түзүү, алар менен иштөө (кайрадан ат коюу, көчүрүү, жайгаштыруу, жок кылуу жана калыбына келтирүү);

- сырткы перифериялык жабдууларды кошуу;

- электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү;

- издөө тутумдарын пайдалануу;

- ар түрдүү браузерлер менен иштөө;

- кызматтык этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда так, сылык өз ара аракеттенүү;

- маалыматтардын ар түрдүүлүгүнүн жана маалыматтардын өзгөрүүсүнүн жогорку ылдамдыктарынын шартында маалымат базалары менен иштөө;

- бет ачарларды уюштуруу;

- таблица, диаграмма жана график түрүндөгү маалыматтарды берүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын укуктук базаларынын маалыматтык тутумдарын пайдалануу;

- текстти оңдоо жана редакциялоо;

- кеңселик техника менен иштөө (көчүрмө аппараттар, принтер, сканер, проектор же интерактивдик доска, факс);

- вируска каршы программаларды пайдалануу;

- шифрлөө аркылуу маалыматтык тутумдарды жана маалыматтарды коргоо;

- логиндерди жана паролдорду коюу;

        - компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздуктун гигиенасын сактоо.

 

2.5. Финансылык камсыздоо жана эл аралык кызматташуу багыты боюнча;

  

         1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- төмөндөгү тармактардагы жогорку кесиптик билими: «Экономика жана башкаруу» экономика багыты боюнча; Бухгалтердик эсеп жана аудит багытындагы «Экономика», дүйнөлүк экономика, ишкананын экономикасы (тармактар боюнча), каржы жана насыя, банктык иш, Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит.

- Бухгалтердик эсеп жаатындагы сертификат;

- 1C- бухгалтердик эсеп программасынын сертификаты.

   2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

- иш стажына талаптар коюлбайт.

3. Кесиптик иш билгилиги:

 3.1. Билүүгө тийиш:

- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин;

- Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» мыйзамын;

        - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун: 2016-жылдын 13-июлундагы № 393 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин мамлекеттик кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө”; 2008-жылдын 23-январындагы № 22 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акыларын төлөөнүн шарттары жөнүндө”;  2008-жылдын 26-августундагы № 471 «Командировкалык чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын ордун толтуруунун тартиби жөнүндө»; 2018-жылдын 18-сентябрындагы № 434 «Убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча жөлөкпулду жана кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду берүүнүн тартиби жөнүндө жобо»; 2018-жылдын 12-июнундагы № 281 «Кыргыз Республикасында чарбакер субъекттердин жана бюджеттик мекемелердин кассалык операцияларды жүргүзүү тартибин бекитүү тууралуу»;

- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы № 137-П буйругу менен бекитилген «Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчетту жүргүзүү боюнча жобо”;

- Бухгалтердик эсепти жана 1С-бухлтердик эсеп программасын.

          3.2. Жөндөмдүүлүгү:

         - жогорку жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

        - - документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

        - тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет элдик тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

       - кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

- жарандардын кайрылууларын кароо жана алар боюнча жоопторду даярдоо;

         - мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иш кагаздарын жазуу;

- командада иштей билүү.

- киреше жана чыгаша ордерлерин каттоодон өткөрүү;

- акча каражаттар китебин жүргүзүү, акча каражаттар отчетторун түзүү;

 - акча каражаттарын жана баалуу кагаздарды кабыл алуу, чыгаруу, эсепке алуу жана сактоо;

- жооптуу адамдар боюнча авансалык отчетторду иштеп чыгуу.

 

                3.3. Көндүмдөрү:

- 1С- Бухгалтердик эсеп программасы менен иштөө;

       - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

       - өз компетенциясынын чегинде башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

- тексттик, графиктик жана таблицалык редакторлор менен иштөө;

- файлдарды жана папкаларды түзүү, алар менен иштөө (кайрадан ат коюу, көчүрүү, жайгаштыруу, жок кылуу жана калыбына келтирүү);

- сырткы перифериялык жабдууларды кошуу;

- электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү;

- издөө тутумдарын пайдалануу;

- ар түрдүү браузерлер менен иштөө;

- кызматтык этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда так, сылык өз ара аракеттенүү;

- маалыматтардын ар түрдүүлүгүнүн жана маалыматтардын өзгөрүүсүнүн жогорку ылдамдыктарынын шартында маалымат базалары менен иштөө;

- бет ачарларды уюштуруу;

- таблица, диаграмма жана график түрүндөгү маалыматтарды берүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын укуктук базаларынын маалыматтык тутумдарын пайдалануу;

- текстти оңдоо жана редакциялоо;

- кеңселик техника менен иштөө (көчүрмө аппараттар, принтер, сканер, проектор же интерактивдик доска, факс);

- вируска каршы программаларды пайдалануу;

- шифрлөө аркылуу маалыматтык тутумдарды жана маалыматтарды коргоо;

- логиндерди жана паролдорду коюу;

        - компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздуктун гигиенасын сактоо.

 

 

2.6. Юриспруденция багыты боюнча

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- юриспруденция багыты боюнча “гуманитардык илимдер” жаатындагы жогорку кесиптик билими.

   2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

- иш стажына талаптар коюлбайт.

 3. Кесиптик иш билгилиги:

 3.1. Билүүгө тийиш:

        - Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексин; Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексин; Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексин;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: «Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө»; «Энергетика жөнүндө»; «Электр энергетикасы жөнүндө»; «Кыргыз Республикасындагы лицензиялоо-уруксат берүү тутуму жөнүндө»; «Энергиянын кайра жаралуу булактары жөнүндө»; «Акционердик коомдор жөнүндө»; «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жашыруун сырларын коргоо жөнүндө»; «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө»;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун: 2021-жылдын 28-октябры № 233 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин регламенти жөнүндө”; 2017-жылдын 31-майындагы № 313 “Кыргыз Республикасынын мыйзам алдындагы актыларынын долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча нускаманы бекитүү жөнүндө”.

 

3.2. Жөндөмдүүлүгү:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- талданма документтерди даярдоо;

- отун-энергетика комплекси жаатындагы ата мекендик жана чет элдик тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;

- юридикалык экспертизаларды жүргүзүү;

- кызыкчылык үчүн сотто өкүл болуу;

- коллегалар менен натыйжалуу кызматташтыкта болуу;

- иш боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- эмгектин жаңы шарттарына ыңгайлашуу.

3.3. Көндүмдөрү:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- ишти пландаштыруу жана кызмат убактысын туура бөлүштүрүү;

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

- файлдарды жана папкаларды түзүү жана алар менен иштөө (кайрадан ат коюу, көчүрүү, жайгаштыруу, жок кылуу жана калыбына келтирүү);

- тексттик, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө;

- сырткы перифериялык жабдууларды кошуу;

- электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү;

- издөө тутумунан пайдалануу;

- ар түрдүү браузерлер менен иштөө;

- бет ачарларды уюштуруу;

- КР мыйзамдарынын укуктук базаларынын маалыматтык тутумдарын пайдалануу;

        - кеңселик техника менен иштөө (көчүрмө аппараттар, принтер, сканер, проектор же интерактивдик доска, факс);

- вируска каршы программаларды пайдалануу;

- шифрлөө аркылуу маалыматтык тутумду жана маалыматтарды коргоо;

        - логинди жана паролду коюу;

        - компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздуктун гигиенасын сактоо.

 

   Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтерди берүү зарыл:

- өздүк арызы, кадрларды эсепке алуу баракчасы, өмүр баян (соттуулугунун бардыгын же жоктугун көрсөтүү менен), таржымал, фото сүрөт;

- паспорттун көчүрмөсү;

- керектүү кесиптик билимин тастыктаган документтер – нотариус же иштеген жериндеги кызматкерлерди башкаруу кызматы тастыктаган дипломдун көчүрмөсү;

- нотариус же иштеген жериндеги кызматкерлерди башкаруу кызматы тастыктаган эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билимдери тууралуу, квалификацияларын жогорулаткандыгы жөнүндө, окумуштуулук даража жана окумуштуулук наам ыйгарылгандыгы жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;

Документтер «Конкурска» деген белги коюлуу менен көктөмөгө тиркелип жөнөтүлүш керек.

Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды беришкен жарандардын конкурска катышуусуна жол берилбейт.

Бардык конкурска катышууну каалагандар 2022-жылдын 22-июнунан тартып 11-июль күнүн 18:00 гө чейин кошо эсептөө менен документтерин Бишкек шаары, Ахунбаев көчөсү 119 (Тыныстанов көчөсү менен кесилишет), 3-кабат, 301-кызматтык бөлмө дареги боюнча тапшыра алышат. Маалымат үчүн телефондор: 56-14-77, 56-28-78, 0555 004968.

Конкурска катышуу үчүн бардык кеңири маалыматтар www.regultek.gov.kg. аталышындагы сайтка жайгаштырылган.