БУЙРУК

 

 

15-октябрь 2021-жылы № 147                                                         Бишкек ш.

 

 

Жылуулук энергиясына, ысык суу менен камсыз кылууга тарифтер жөнүндө

 

         Кыргыз Республикасынын “Энергетика жөнүндө”, “Электр энергетикасы жөнүндө” мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 30-сентябрындагы № 193 “Кыргыз Республикасынын 2021-2025-жылдарга карата жылуулук энергиясына жана ысык суу менен камсыздоого орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө” токтомуна, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 5-мартындагы № 80 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр-жай министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө жобого ылайык, буйрук кылам:

 

1. 2021-жылдын 15-октябрынан тартып акыркы керектөөчүлөр үчүн жылуулук энергиясына жана ысык сууга тарифтер ушул буйруктун 1-тиркемесине ылайык белгиленсин.

2. Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр-жай министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин  тарифти жана бааны жөнгө салуу башкармалыгы жылуулук менен камсыз кылуучу уюмдарга ушул буйрукту аткаруу үчүн жөнөтсүн.

3. Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр-жай министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин мониторинг жана комплекстүү талдоо башкармалыгы жалпыга тааныштыруу үчүн ушул буйрукту Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр-жай министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин расмий сайтына жарыяласын.

4. Бул буйруктун аткарылышын контролдоону өзүмө калтырам.

 

 

Директор                                                                              А.А. Ишеналиев

Кыргыз Республикасынын Энергетика жана

өнөр-жай министрлигине караштуу

 Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу

боюнча мамлекеттик агенттиктин

2021-жылдын “15” октябры

№ 147 буйругуна

1-тиркеме

 

Акыркы керектөөчүлөр үчүн жылуулук энергиясына жана ысык сууга  тарифтер (салыктарды эсепке албастан)

Керектөөчүлөрдүн тобу

Ченөө бирдиги

Тариф

Жылытуу максатында жылуулук энергиясына тарифтер

1

Калк(*)

сом/Гкал

1134,76

2

Өнөр жай(**)

сом/Гкал

1802

3

Бюджеттик керектөөчүлөр(**)

сом/Гкал

1802

4

Башка керектөөчүлөр(**)

сом/Гкал

1802

Ысык сууга тарифтер

1

Калк (ысык суу түрүндөгү жылуулук энергиясы үчүн)(*)

сом/Гкал

981,76

 

Калк (эсепке алуу приборлору боюнча ысык суу үчүн)

сом/м3

64,38

2

Калк (1 адамга керектөө ченеми боюнча ысык суу үчүн)

сом/ай

309,03

3

Бардык калган керектөөчүлөр (ысык суу түрүндөгү жылуулук энергиясы үчүн)(**)

сом/Гкал

1 802

4

Өнөр жай

сом/м3

103

5

Бюджеттик керектөөчүлөр

сом/м3

103

6

Башка керектөөчүлөр

сом/м3

103

Бууну пайдалануу менен болуучу жылуулук энергиясына тарифтер

1

Калк (*)

сом/Гкал

1134,76

2

Өнөр жай, бюджеттик жана башка керектөөчүлөр (**)

сом/Гкал

1802

 

Эскертүү.

(*) Жылуулук энергиясына жана ысык сууга жогоруда көрсөтүлгөн тарифтер бардык жылуулук менен камсыздоочу ишканалар үчүн (жаңыдан пайдаланууга берилген көп кабаттуу үйлөрдү жылуулук менен камсыздаган жериндеги жеке жылытуучу отканаларды кошпогондо) "Калк" тобундагы керектөөчүлөр менен эсептешүүлөрдө колдонулат.

(**) Жылуулук энергиясына жана ысык сууга ушул тарифтер "Бишкекжылуулуктармагы" ачык акционердик коомунун тиричиликтик эмес керектөөчүлөрүнүн аталган топтору үчүн гана колдонулат жана Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлигине караштуу "Кыргызжылуулукэнерго" мамлекеттик ишканасынын, "Бишкекжылуулукэнерго" коммуналдык ишканасынын жана башка жылуулук менен камсыздоочу ишканалардын жылуулук энергиясын тиричиликтик эмес керектөөчүлөрүнө карата колдонулбайт.