БУЙРУК

 

 

15-октябрь 2021-жылы № 146                                                         Бишкек ш.

 

 

Электр энергиясына тарифтер жөнүндө

 

 

         Кыргыз Республикасынын “Энергетика жөнүндө”, “Электр энергетикасы жөнүндө” мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 30-сентябрындагы № 192 “Кыргыз Республикасынын 2021-2025-жылдарга электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө” токтомуна, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 5-мартындагы № 80 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр-жай министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө жобого ылайык, буйрук кылам:

 

1. 2021-жылдын 15-октябрынан тартып акыркы керектөөчүлөр үчүн электр энергиясына тарифтер ушул буйруктун 1 жана 2-тиркемелерине ылайык белгиленсин.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин 2020-жылдын 18-июнундагы № 97 “Электр жана жылуулук энергиясына, ысык суу менен камсыз кылууга тарифтер жөнүндө” буйругу күчүн жоготту деп табылсын.

3. Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр-жай министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин  тарифти жана бааны жөнгө салуу башкармалыгы электр менен камсыз кылуучу уюмдарга ушул буйрукту аткаруу үчүн жөнөтсүн.

4. Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр-жай министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин мониторинг жана комплекстүү талдоо башкармалыгы жалпыга тааныштыруу үчүн ушул буйрукту Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр-жай министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин расмий сайтына жарыяласын.

5. Бул буйруктун аткарылышын контролдоону өзүмө калтырам.

 

 

Директор                                                                               А.А. Ишеналиев

 

 

Кыргыз Республикасынын Энергетика жана

өнөр-жай министрлигине караштуу

 Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу

боюнча мамлекеттик агенттиктин

2021-жылдын “15” октябры

№ 146 буйругуна

1-тиркеме

Акыркы керектөөчүлөр үчүн электр энергиясына (Жалал-Абад облусунун Токтогул районундагы “Калк” жана “Насостук станциялар” керектөөчүлөр топторунан тышкары) (салыктарды эске албаганда) тарифтер 

 

Керектөөчүлөрдүн тобу

Ченбирдиги

Тариф

1

Калк, анын ичинде:

 

 

1.1

Айына 700 кВт.саатка чейин керектөөдө (бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калктан тышкары)

тыйын/кВт.с

77,0

1.2

Айына 700 кВт.сааттан ашык керектөөдө (бийик тоолуу жана жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калктан тышкары)

тыйын/кВт.с

216,0

1.3

Бийик тоолуу жана жетүүгө кыйын болгон алыскы зоналарда жашаган калк

тыйын/кВт.с

77,0

2

Насостук станциялар

тыйын/кВт.с

109,5

3

Электр транспорту

тыйын/кВт.с

168,0

4

Интернат тибиндеги балдар мекемелери, майыптар жана/же улгайган жарандар үчүн социалдык стационардык жана жарым стационардык мекемелер

тыйын/кВт.с

168,0

5

Диний уюмдар

тыйын/кВт.с

168,0

6

Бюджеттик керектөөчүлөр

тыйын/кВт.с

252,0

7

Айыл чарбасы

тыйын/кВт.с

252,0

8

Өнөр жайы

тыйын/кВт.с

252,0

9

Башка керектөөчүлөр

тыйын/кВт.с

252,0

10

Майнингдин субъекттери (криптовалюта)

тыйын/кВт.с

252,0

Жогорулатылган коэффициент:

 

2,0

11

Алтын кен өнөр жай ишканалары (алтын өндүрүүчү фабрикалар)

тыйын/кВт.с

252,0

Жогорулатуу коэффициенти:

 

2,0

12

Куючу, эритүүчү цехтер

тыйын/кВт.с

252,0

Жогорулатуу коэффициенти:

 

1,5

13

Алкоголдук продукцияларды өндүрүү боюнча ишканалар

тыйын/кВт.с

252,0

Жогорулатуу коэффициенти:

 

2,0

14

Цемент заводдору

тыйын/кВт.с

252,0

Жогорулатуу коэффициенти:

 

1,3

Эскертүү.

1. Кийинки жылдардагы электр энергиясынын тарифтери өткөн жылдагы инфляциянын деңгээлине түзөтүлгөн өткөн жылдын тарифинен түзүлөт.

2. "Электр станциялар" ачык акционердик коому жана "Кыргызстан УЭТ" ачык акционердик коому менен электр энергиясын камсыз кылууга келишими бар керектөөчүлөр үчүн тарифтер электр энергиясынын чыңалуу классын эске алуу менен отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими менен белгиленет. Мында тарифтин эң жогорку өлчөмү акыркы керектөөчүлөрдүн "Өнөр жай" тобу үчүн тарифтин деңгээлинде белгиленет, ал эми минималдуу тариф электр энергиясынын чыңалуу классына жараша аныкталат.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Энергетика жана

өнөр-жай министрлигине караштуу

 Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу

боюнча мамлекеттик агенттиктин

2021-жылдын “15” октябры

№ 146 буйругуна

2-тиркеме

 

Жалал-Абад облусунун Токтогул районунун жана Кара-Көл шаарынын Жазы-Кечүү айылынын жана Kapa-Көл шаарынын "Калк" жана "Насостук станциялар" керектөөчүлөр топтору үчүн электр энергиясына (салыктарды эсепке албаганда)
тарифтер

Керектөөчүлөрдүн тобу

Ченбирдиги

Тариф

1

Калк, анын ичинде:

 

 

1.1

Айына 150 кВт.саатка чейин керектөөдө

тыйын/кВт.с

13,3

1.2

150 кВт.с ашык керектөөдө айына 700 кВт.саатка чейин (бийик тоолуу жана жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калкты кошпогондо)

тыйын/кВт.с

77,0

1.3

Айына 700 кВт.сааттан ашык керектөөдө (бийик тоолуу жана жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калкты кошпогондо)

тыйын/кВт.с

216,0

1.4

Бийик тоолуу жана жетүүгө кыйын болгон алыскы зоналарда жашаган калк

тыйын/кВт.с

77,0

2

Насостук станциялар

тыйын/кВт.с

13,3

Эскертүү.

1. Кийинки жылдардагы электр энергиясынын тарифтери өткөн жылдагы инфляциянын деңгээлине түзөтүлгөн өткөн жылдын тарифинен түзүлөт.

2. "Жалал-Абад областындагы Токтогул районунун жана Кара-Көл шаарынын Жазыкечүү айылынын аймагында Токтогул ГЭСин жана суу сактагычын курууда келтирилген зыяндарды компенсациялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесине ылайык Токтогул районунун жана Кара-Көл шаарынын Жазы-Кечүү айылынын калкы, насостук станциялары тарабынан керектелүүчү электр энергиясына акы төлөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген керектөө ченемдерин эске алуу менен Токтогул ГЭСинде өндүрүлгөн электр энергиясынын өздүк наркы боюнча жүргүзүлөт.

Жеңилдиктерге оордук келтирбөө максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 2-апрелиндеги № 206 "Бийик тоолуу жана алыскы барууга кыйын болгон зоналардагы оор, жагымсыз жаратылыш-климаттык шарттарда жашаган адамдарды мамлекеттик колдоонун кошумча чаралары жөнүндө" токтомуна ылайык белгиленген 50 % өлчөмүндө электр энергиясына акы төлөөдө компенсация ушул тиркеменин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн тарифке колдонулат.