'

Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын 2021-2025-жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө” токтомунун долбоорун коомдук талкууга чыгарат. Токтомдун долбоору Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин расмий сайтында жарыяланган.

Токтогул суу сактагычында суунун деңгээлинин азаюусуна алып келген суунун аз келүү мезгилинин кезектеги циклине, ошондой эле электр энергиясын керектөөнүн жыл сайын өсүүсүнө байланыштуу электр энергиясынын тартыштыгын жабуу максатында Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги (мындан ары – Министрлик) тарабынан республиканын электр энергетикалык тармагынын туруктуу жана ишенимдүү иштөөсүнө багытталган бир катар иш-чаралар ишке ашырылып жатат. Мындай иш-чаралардын катарына кошуна өлкөлөрдөн (Казахстан, Өзбекстан) электр энергиясын импорттоо, Бишкек шаарынын ЖЭБинде электр энергиясын иштеп чыгууну көбөйтүү жана энергетикалык компаниялардын кошумча чыгымдарын жабууга, орто мөөнөттүү келечекте электр энергиясынын наркын тарифтер менен жабууга жетүүгө мүмкүнчүлүк берген экономикалык жактан негизделген тарифтик саясатты жүргүзүү иштери кирет.

Ушуга байланыштуу, КР Энергетика жана өнөр жай министрлигинин, КР Энергетика жана өнөр жай министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин расмий сайттарына коомчулукту тааныштыруу жана пикирлерди жана сунуштарды киргизүү үчүн 2021-жылдын 23-апрелинен тартып 2021-2025-жылдарга карата жаңы ОМТСтын долбооруна кабарлама жайгаштырылган.

Алдын ала талкуулоолордун жыйынтыктары боюнча ишкердик субьекттеринин ишине укуктук ченемдик актылардын жөнгө салуу таасирин талдоону жүргүзүү методикасына (КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 30-сентябрындагы № 504 токтому менен бекитилген) ылайык сунуштар келип түшүп, алар сунуштардын жана жооптордун реестрине киргизилген, ошондой эле КР Энергетика жана өнөр жай министрлигинин сайтына жарыяланган.

Мындан тышкары, ММКлардагы жана интернет ресурстарындагы тарифтик саясаттын концепциясынын сунуштарына карата коомчулуктун пикири талданып иликтөөгө алынды. Пикирлерди жана сунуштарды эске алуу менен Министрлик тарабынан коомдук талкуулоого чыгарыла турган жаңы ОМТСтын долбоору иштелип чыкты.

Жаңы ОМТС 2025-жылга чейинки орто мөөнөттүү келечекте электр энергиясынын наркына тарифтер менен акырындап жетишүүнү карайт.

Акыркы керектөөчүлөр үчүн электр энергиясына сунуш кылынган тарифтер:

Калк:

1) Тиричиликтик керектөөчүлөр үчүн электр энергиясын керектөөнүн ар айлык нормасын алып салуу сунуш кылынат (нормасы 1000 кВтска чейин көбөйтүлө турган ККМдан тышкары) жана 1,09 сом/кВтс өлчөмүндө бирдиктүү тариф белгиленет. ККМде айына 1000 кВтстан жогору керектелген учурда тариф 2,52 сом/кВтсты түзөт.

2) Бийик тоолуу шарттарда жана жетүүгө кыйын болгон алыскы аймактарда жашашкан жашоочулар үчүн электр энергиясын керектөө нормасы белгиленбейт. Бул категориядагы тиричиликтик керектөөчүлөр үчүн тариф жылына 1,09 сом/кВтсты түзөт.

Насостук станциялар:

Калкты таза суу менен жана айыл чарба жерлерин сугаруу үчүн суу менен камсыздоочу насостук станциялар жана скважиналар, ошондой эле канализациялык чарбалардын керектөөлөрү үчүн электр энергиясына тариф 109,5 тыйын/кВтс өлчөмүндө, тактап айтканда, тиричиликтик керектөөчүлөр үчүн тарифтин деңгээлинде белгилөө сунуш кылынат.

Электрдик транспорт, интернат тибиндеги балдар мекемелери, майыптар жана/же улгайган жарандар үчүн социалдык стационардык жана жарым стационардык мекемелер, ошондой эле диний уюмдар:

Аталган электр энергиясын керектөөчүлөр үчүн 1,68 сом/кВтстын өлчөмүндө тариф белгилөө сунуш кылынат.

Калган бардык тиричиликтик эмес керектөөчүлөр (Өнөр жай, айыл чарба, бюджеттик жана башка керектөөчүлөр):

Тиричиликтик эмес керектөөчүлөр үчүн электр энергиясына тарифти 2,52 сом/кВтс өлчөмүндө белгилөө сунуш кылынат.

Майнинг (криптовалюта) субъекттери, алтын кен өнөр жай ишканалары (алтын өндүрүүчү фабрикалар), металлды электротермиттик иштетүүчү куюучу, эритүүчү цехтер, цемент заводдору жана алкоголдук продукцияларды өндүрүү боюнча ишканалар:   

Энергияны көп керектөөчү өндүрүштүк керектөөчүлөр (майнинг (криптовалюта) субъекттери, алтын кен өнөр жай ишканалары (алтын өндүрүүчү фабрикалар), металлды электротермиттик иштетүүчү куюучу, эритүүчү цехтер, цемент заводдору жана алкоголдук продукцияларды өндүрүү боюнча ишканалар) үчүн 2,0 өлчөмүндөгү жогорулатылган коэффициентти колдонуу менен өнөр жайлык керектөөчүлөр үчүн 2,52 сом/кВтстын деңгээлинде электр энергиясына тариф белгилөө сунуш кылынат.

Ошентип, тарифке түзөтүүлөр киргизилген учурда жогорулатылган коэффициентке керектөөчүлөрдүн ушул категориясы үчүн жалпы тариф 5,04 сом / кВтсты түзөт (салыктарды эсепке албаганда).

 

Коомдук талкуулоонун жол-жоболорун жүргүзүү максатында жаңы тарифтик саясаттын долбоору жана тиешелүү документтердин пакети 2021-жылдын 15-июнунда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий интернет-сайтына жарыяланган.