Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттигинин
2016-жылдын 24-ноябрындагы
№ 4 буйругуна
тиркеме

Электр энергиясынын өздүк наркын аныктоо жана тарифтерди түзүү
МЕТОДИКАСЫ

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Электр энергиясынын өздүк наркын аныктоо жана тарифтерди түзүү методикасы (мындан ары - Методика) электр энергиясын 100 млн. кВтс көлөмдөн көп иштеп чыгаруучу, берүүчү жана бөлүштүрүүчү, продукциясына (жумуштарына, кызматтарына) тарифтерди (бааларды) жөнгө салуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча жүзөгө ашырылган электр энергетикалык ишканаларга (мындан ары - электр энергетикалык ишканалар) колдонулат.