БУЙРУК

4-сентябрь  № 122                                                              Бишкек шаары  

2020-жылга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларынын натыйжалуулугунун мониторингин жана баалоону жүргүзүү планын аткаруу боюнча отчетту бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-мартындагы № 139 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларынын натыйжалуулугунун мониторингин жана баалоону жүргүзүүнүн тартибин бекитүү жөнүндө” токтомун аткаруу максатында, буйрук кылам:

           1. Ушул буйруктун тиркемесине ылайык 2020-жылга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларынын натыйжалуулугунун мониторингин жана баалоону жүргүзүү планын аткаруу боюнча отчет бекитилсин.

           2. Укуктук колдоо бөлүмү:

          - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыктары жөнүндө маалымат жөнөтсүн;

           - жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыктары боюнча ченемдик укуктук акт иштеп чыксын жана белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын кароосуна киргизсин.

         3. Пресс-катчы:

         - жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыктары жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин расмий сайтына жарыяласын.

4. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин статс-катчысы А.С. Абдыжапаровго жүктөлсүн.

 

Директор                                                                                            Т.И. Нурбашев

 

2020-жылга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларынын натыйжалуулугунун мониторингин жана баалоону жүргүзүү планын аткаруу боюнча отчет