КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, 2020-жылдын 27-марты № 188

Кыргыз Республикасынын 2020-2022-жылдарга карата электр жана жылуулук энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын энергетика тармагын туруктуу өнүктүрүүнү, стабилдүү жана ишенимдүү иштешин камсыздоо, акча каражатынын тартыштыгын жабуу жана Кыргыз Республикасынын энергетикалык коопсуздугун камсыздоо максатында, "Энергетика жөнүндө", "Электр энергетикасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын төмөнкүлөр боюнча орто мөөнөттүү тарифтик саясаты бекитилсин:

- 2020-2022-жылдарга карата электр энергиясына, 1-тиркемеге ылайык;

- 2020-2022-жылдарга карата жылуулук энергиясына, 2-тиркемеге ылайык.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик акыркы керектөөчүлөр үчүн электр жана жылуулук энергиясына тарифтерди белгиленген тартипте бекитсин.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн төмөнкү токтомдору күчүн жоготту деп таанылсын:

- 2014-жылдын 20-ноябрындагы № 660 "Кыргыз Республикасынын 2014-2017-жылдарга карата электр жана жылуулук энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө";

- 2015-жылдын 20-майындагы № 305 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 20-ноябрындагы № 660 "Кыргыз Республикасынын 2014-2017-жылдарга карата электр жана жылуулук энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу";

- 2015-жылдын 24-июлундагы № 527 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 20-ноябрындагы № 660 "Кыргыз Республикасынын 2014-2017-жылдарга карата электр жана жылуулук энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу";

- 2016-жылдын 1-августундагы № 421 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 20-ноябрындагы № 660 "Кыргыз Республикасынын 2014-2017-жылдарга карата электр жана жылуулук энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө";

- 2017-жылдын 22-июнундагы № 396 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 20-ноябрындагы № 660 "Кыргыз Республикасынын 2014-2017-жылдарга карата электр жана жылуулук энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу";

- 2018-жылдын 16-январындагы № 27 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 20-ноябрындагы № 660 "Кыргыз Республикасынын 2014-2017-жылдарга карата электр жана жылуулук энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу".

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өнөр жай, отун-энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу бөлүмүнө жүктөлсүн.

5. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып отуз күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2020-жылдын 15-майындагы N 38 жарыяланды

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

М.Абылгазиев

 

 

 

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын 2020-2022-жылдарга карата электр энергиясына
ОРТО МӨӨНӨТТҮҮ ТАРИФТИК САЯСАТЫ

1. Киришүү

Кыргыз Республикасынын 2020-2022-жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясаты (мындан ары - ОМТС) электр менен жабдуунун ишенимдүүлүгүн жана электр энергиясын пайдалануунун керектөөчүлөр үчүн жеткиликтүүлүгүн сактоо максатында иштелип чыкты.

ОМТСке ылайык керектөөчүлөрдү электр энергиясын натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдаланууга түрткү берген калк үчүн электр энергиясын жеңилдетилген керектөөнүн кепилденген көлөмүн сактоо, энергияны үнөмдөө боюнча чараларды киргизүү, ошондой эле жылытуу максатында энергиянын альтернативдүү булактарын колдонуу шартталган.

2. Жалпы принциптер

Ушул ОМТС төмөнкү принциптерге негизделет:

- өзүнүн наркынан төмөн белгиленген электр энергиясына социалдык-багыттагы тарифтер сакталууга тийиш;

- калк үчүн электр энергиясына социалдык-багыттагы тарифтер электр энергиясын жеңилдетилген керектөөнүн кепилденген көлөмүнүн чегинде гана колдонулууга тийиш;

- керектөөнүн бирдей мүнөздөмөлөрү бар, бир бөлүштүрүүчү ишкана тарабынан тейленген бирдей топтогу бардык керектөөчүлөр бирдей тарифтерди алууга жана тейленүүгө тийиш;

- электр энергиясын сарамжалдуу пайдалануу, энергия үнөмдөөнү өнүктүрүү жана керектөөчүлөрдү энергия менен жабдуунун сапатын жакшыртуу.

3. Тарифтер

Калк

Калк үчүн кВт.с үчүн 77 тыйын өлчөмүндө белгиленген тариф социалдык-багыттагы болуп эсептелет жана энергетика системасы боюнча электр энергиясынын иш жүзүндөгү наркынын 47%ын гана түзөт (иштеп чыгаруу, берүү, бөлүштүрүү чыгымдары).

Ошол эле убакта 2014-жылы белгиленген электр энергиясын жеңилдетилген керектөө көлөмүнүн акыркы чеги социалдык-багыттагы тарифтерди колдонуудан энергетика секторунун экономикалык жоготууларын бир кыйла жеңилдетүүгө мүмкүндүк берди. Эгер 2014-жылы калк үчүн орточо тариф 1 кВт.с үчүн 0,75 сомду, ал эми акча каражаттарынын жалпы тартыштыгы - 6,2 млрд. сом түзсө, анда 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча алар тиешелүүлүгүнө жараша 1 кВт.с үчүн 1,02 сомду жана 0,4 млрд. сомду түздү.

Экинчи жагынан, электр энергиясын жеңилдетилген керектөө көлөмүнүн акыркы чеги калктын электр энергиясын үнөмдүү сарптоосуна жана жылытуунун альтернативдүү булактарына өтүүсүнө оң таасирин тийгизди.

Күз-кыш мезгилинде республиканын 70 пайызга жакын тиричилик керектөөчүлөрү электр энергиясын жеңилдетилген керектөөнүн белгиленген ченемдеринин чегинде - айына 700 жана 1000 кВт.с электр энергиясын керектейт. 2018-жылдын январында абоненттердин 68,8 пайызы электр энергиясын керектөөнүн көрсөтүлгөн ченемдеринин чегинде керектеген, ал эми февралда - 69,4 пайызы. Керектөөнүн ченемдеринен ашырган жана керектелген электр энергиясынын 1 кВт.с үчүн 2,16 сом тарифи боюнча төлөгөн керектөөчүлөрдүн пайызы тиешелүүлүгүнө жараша 31,2%ды жана 30,6%ды түздү.

Натыйжада, энергия жабдууларына технологиялык ашыкча жүк түшүүлөр жана керектөөчүлөрдү авариялык өчүрүүлөр бир кыйла азайган. Эгер 2014-жылы бөлүштүрүүчү энергетикалык компаниялар тарабынан 9217 авариялык өчүрүү катталса, 2018-жылы бул көрсөткүч 5425 авариялык өчүрүүнү түзгөн же 41,1%га төмөндөгөн.

Баяндалгандарды эске алуу менен энергетикалык сектордун туруктуу жана ишенимдүү иштеши үчүн ОМТСте калк үчүн электр энергиясын жеңилдетилген керектөөнүн ар айлык кепилденген көлөмүн сактоо каралат.

Тиричилик абоненти (калк) жеңилдетилген керектөөнүн кепилденген көлөмүнөн ашкан өлчөмдө электр энергиясын пайдаланган учурда, ашыкча керектелген көлөм үчүн төлөм 1 кВт.с үчүн 2,16 сом тарифи боюнча жүргүзүлөт.

Насостук станциялар

Калкты ичүүчү суу, ошондой эле айыл чарба жерлерин сугаруу үчүн суу менен камсыздоочу насостук станциялар жана скважиналар үчүн электр энергиясына тариф кВт.с үчүн 77,9 тыйын өлчөмүндө (салыктарды эсепке албастан) социалдык-багытталган тарифтин деңгээлинде калат.

Электр транспорту

2016-жылы троллейбус транспортун колдоо максатында шаардык электр транспортуна 1 кВт.с үчүн 1,58 сом өлчөмүндө тариф белгиленген (салыктарды эсепке албастан). Ушул ОМТСте аталган тарифти электромобилдерди кубаттоо боюнча коомдук станциялар үчүн да колдонуу каралат.

Интернат тибиндеги балдар мекемелери, майыптар жана/же улгайган жарандар үчүн социалдык стационардык жана жарым стационардык мекемелер

Аккредитацияланган мекеме белгиленген талаптарга шайкеш келе тургандыгын күбөлөндүргөн социалдык өнүктүрүү чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан аккредитациялангандыгы тууралуу күбөлүгү бар, оор турмуштук кырдаалга кабылган балдарга, майыптарга жана/же улгайган жарандарга кызмат көрсөтүүчү интернат тибиндеги балдар мекемелерин, майыптар жана/же улгайган жарандар үчүн социалдык стационардык жана жарым стационардык мекемелерди менчигинин түрүнө карабастан колдоо максатында ОМТСте электр энергиясына тарифти электр транспорту үчүн аныкталган тарифтердин деңгээлинде, 1 кВт.с үчүн 1,58 сом өлчөмүндө (салыктарды эсепке албастан) белгилөө менен аларды керектөөчүлөрдүн өзүнчө категориясына бөлүү каралган.

Өнөр жай, айыл чарба, бюджеттик жана башка тиричилик эмес керектөөчүлөр

Өнөр жай, айыл чарба, бюджеттик (республикалык/жергиликтүү бюджеттен каржылануучу бардык мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер) жана башка тиричилик эмес керектөөчүлөр үчүн керектелген электр энергиясына төлөм 1 кВт.с үчүн 2,24 сом өлчөмүндөгү тариф боюнча (салыктарды эсепке албастан) жүргүзүлөт.

Майнинг субъекттери (криптовалюта)

Майнинг-фермаларды электр менен жабдуу үчүн күчтүү энергетикалык кубаттуулук талап кылынат. "Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы" ачык акционердик коомдун маалыматтарына ылайык 2018-жылдын 1-августуна жогоруда аталган арыз ээлери тарабынан суралган кубаттуулуктун көлөмү 1388 мВт түздү.

Ушуга байланыштуу криптовалюта майнингдин субъекттери электр энергиясына тариф 1,3 жогорулаган коэффициентке түзөтүлө турган өзүнчө топко бөлүнгөн.

Энергиянын кайра жаралуучу булактары

"Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык энергиянын кайра жаралуучу булактарынын (мындан ары - ЭКБ) жардамы менен иштелип чыккан электр жана жылуулук энергиясын өндүрүүчүлөр үчүн преференциялар, алардын ичинде ири бөлүштүрүүчү ишканалар тарабынан ЭКБнын бардык электр энергиясын милдеттүү түрдө сатып алуу каралган. ЭКБны пайдалануу менен иштелип чыккан электр энергиясын сатып алууга бөлүштүрүүчү ишканалардын кошумча чыгымдарын компенсациялоо акыркы керектөөчүлөр үчүн электр энергиясына жалпы улуттук тарифти эсептөөдө жана белгилөөдө эске алынат.

Ушуга байланыштуу акыркы керектөөчүлөр үчүн электр энергиясына тарифти эсептөөдө жана белгилөөдө "Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдери эске алынат.

4. Корутунду

Электр энергиясына тарифтер ушул ОМТСтин 1 жана 2-тиркемелерине ылайык белгиленет.

Ушул ОМТСти ишке ашыруу керектөөчүлөрдү электр менен жабдуунун ишенимдүүлүгүн сактоого, ошондой эле керектөөчүлөрдүн ар түрдүү категорияларынын ортосундагы кайчылаш субсидиялоонун көлөмүн азайтууга мүмкүндүк берет.

 

Begin_nocompare

 

 

Кыргыз Республикасынын 2020-2022-жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатынын
1-тиркемеси

Акыркы керектөөчүлөр үчүн (Жалал-Абад облусунун Токтогул районунун "Калк" жана "Насостук станциялар" керектөөчүлөр топторунан тышкары) электр энергиясына тарифтер
(салыктарды эсепке албастан)

Керектөөчүлөрдүн тобу

Ченөө бирдиги

2020-ж.

2021-ж.

2022-ж.

1

Калк, анын ичинде:

 

 

 

 

1.1

Айына 700 кВт.с чейин керектегенде (1-октябрдан 1-майга чейинки мезгилде бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калктан тышкары)

тыйын/кВт.с

77

77

77

Өсүү

%

-

-

-

1.2

Айына 700 кВт.с жогору керектегенде (1-октябрдан 1-майга чейинки мезгилде бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калктан тышкары)

тыйын/кВт.с

216

216

216

Өсүү

%

-

-

-

1.3

Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калк айына 1000 кВт.с чейин керектегенде (1-октябрдан 1-майга чейинки мезгилде)

тыйын/кВт.с

77

77

77

Өсүү

%

-

-

-

1.4

Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калк айына 1000 кВт.с жогору керектегенде (1-октябрдан 1-майга чейинки мезгилде)

тыйын/кВт.с

216

216

216

Өсүү

%

-

-

-

2

Насостук станциялар

тыйын/кВт.с

77,9

77,9

77,9

Өсүү

%

-

-

-

3

Электр транспорту

тыйын/кВт.с

158

158

158

Өсүү

%

-

-

-

4

Интернат тибиндеги балдар мекемелери, майыптар жана/же улгайган жарандар үчүн социалдык стационардык жана жарым-жартылай стационардык мекемелер

тыйын/кВт.с

158

158

158

Өсүү

%

-

-

-

5

Бюджеттик керектөөчүлөр

тыйын/кВт.с

224

224

224

Өсүү

%

-

-

-

6

Айыл чарба

тыйын/кВт.с

224

224

224

Өсүү

%

-

-

-

7

Өнөр жай

тыйын/кВт.с

224

224

224

Өсүү

%

-

-

-

8

Башка керектөөчүлөр

тыйын/кВт.с

224

224

224

Өсүү

%

-

-

-

9

Майнинг субъекттери (криптовалюта)

тыйын/кВт.с

224

224

224

Жогорулатылган коэффициент:

 

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Кыргыз Республикасынын 2020-2022-жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатынын
2-тиркемеси

Жалал-Абад облусунун Токтогул районунун "Калк" жана "Насостук станциялар" керектөөчүлөр топтору үчүн электр энергиясына тарифтер
(салыктарды эсепке албастан)

Керектөөчүлөрдүн тобу

Ченөө бирдиги

2020-ж.

2021-ж.

2022-ж.

1

Калк, анын ичинде:

 

 

 

 

1.1

Бардык абоненттер 150 кВт.с чегинде

тыйын/кВт.с

8,8

8,8

8,8

Өсүү

%

-

-

-

1.2

Айына 150 кВт.с жогору 700 кВт.с чейин керектегенде (1-октябрдан 1-майга чейинки мезгилде бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калктан тышкары)

тыйын/кВт.с

77

77

77

Өсүү

%

-

-

-

1.3

Айына 700 кВт.с жогору керектегенде (1-октябрдан 1-майга чейинки мезгилде бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калктан тышкары)

тыйын/кВт.с

216

216

216

Өсүү

%

-

-

-

1.4

Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калк айына 1000 кВт.с чейин керектегенде (1-октябрдан 1-майга чейинки мезгилде)

тыйын/кВт.с

77

77

77

Өсүү

%

-

-

-

1.5

Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калк айына 1000 кВт.с жогору керектегенде (1-октябрдан 1-майга чейинки мезгилде)

тыйын/кВт.с

216

216

216

Өсүү

%

-

-

-

2

Насостук станциялар

тыйын/кВт.с

8,9

8,9

8,9

Өсүү

%

-

-

-

End_nocompare

 

 

 

2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын 2020-2022-жылдарга карата жылуулук энергиясына
ОРТО МӨӨНӨТТҮҮ ТАРИФТИК САЯСАТЫ

1. Киришүү

Ушул Кыргыз Республикасынын 2020-2022-жылдарга карата жылуулук энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясаты (мындан ары - ОМТС) жылуулук энергиясын кайчылаш субсидиялоону азайтуу жана керектөөчүлөргө жылуулук энергиясы менен ысык сууну пайдалануунун жеткиликтүү болушу максатында иштелип чыкты.

2. Жалпы принциптер

Ушул ОМТС төмөнкү принциптерге негизделет:

- калк үчүн жылуулук энергиясынын наркынан төмөн белгиленген социалдык-багыттагы тарифтер сакталууга тийиш;

- жеке жылытуучу отканалар жылуулук менен камсыз кылган жаңы колдонууга берилген көп кабаттуу үйлөрдө жашаган керектөөчүлөргө жылуулук энергиясы анын толук наркы боюнча сатылат.

3. Тарифтер

Калк үчүн жылуулук энергиясына тарифтер

Жеке жылытуучу отканалар жылуулук менен камсыз кылган жаңы колдонууга берилген көп кабаттуу үйлөрдө жашаган тиричилик керектөөчүлөрдөн (калк) тышкары, керектөөчүлөрдүн бул тобу үчүн ушул ОМТСте 1134,76 сом/Гкал өлчөмүндөгү бирдиктүү социалдык-багыттагы тариф сакталат. Жеке жылытуучу отканалар жылуулук менен камсыз кылган жаңы колдонууга берилген көп кабаттуу үйлөрдө жашаган тиричилик керектөөчүлөр (калк) үчүн жылуулук энергиясына тарифтер жылуулук энергиясынын наркынын деңгээлинде колдонулат.

Бул жылуулук энергиясын иштеп чыгарууда акча каражатынын 2018-жылы 1,4 млрд. сомду түзгөн тартыштыгы жана калк үчүн тарифтерди акырындык менен жылуулук энергиясынын толук наркына (чыныгы наркына) чейин жеткирүү зарылдыгы менен шартталган.

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин алдындагы "Бишкекжылуулукэнергиясы" коммуналдык ишканасынын жана "Кыргызжылуулукэнергиясы" мамлекеттик ишканасынын, ошондой эле башка жылуулук менен камсыздоочу уюмдардын от казандарынан (жаңы колдонууга берилген көп кабаттуу үйлөрдү жылуулук менен камсыз кылган жеке жылытуучу отканалардан тышкары) жылытуу жана ысык суу менен камсыз болуу максатына жылуулук энергиясын алуучу калкка жылуулук энергиясына жана ысык сууга тарифтер "Бишкекжылуулуктармагы" ачык акционердик коомунан жана "Электр станциялары" ачык акционердик коомунун түзүмдүк бөлүмдөрүнөн жылуулук энергиясын алуучу калк үчүн белгиленген өлчөмдө эле белгиленет.

Өнөр жай, бюджеттик жана башка керектөөчүлөр үчүн жылуулук энергиясына тарифтер

"Бишкекжылуулуктармагы" ачык акционердик коомунан жылуулук энергиясын алуучу ушул топтордогу керектөөчүлөр үчүн 2015-жылдын апрелинен тартып колдонулган 1695,1 сом/Гкал (салыктарды эсепке албастан) өлчөмүндөгү тариф сакталган.

Башка жылуулук менен камсыздоочу уюмдардан жылуулук энергиясын алуучу ушул топтордогу керектөөчүлөр үчүн жылуулук энергиясына тариф жылуулук энергиясынын наркынын деңгээлинде колдонулат.

Ысык сууга тарифтер

Ысык сууну тиричилик керектөөчүлөр үчүн ушул ОМТСда 981,76 сом/Гкал өлчөмүндөгү бирдиктүү социалдык-багыттагы тариф сакталат.

Ошону менен бирге, калктын көпчүлүк бөлүгүнүн ысык сууну эсепке алуучу приборлору жок болгондуктан, турак жайда жашаган ар бир адамга бир айда 4,8 м3 керектөө эсебинин негизинде ченем боюнча ысык сууга төлөм каралган.

Ысык сууну эсепке алуучу приборлору жок калк үчүн ушул ОМТСте социалдык-багыттагы тарифтерди сактоо да каралган.

"Бишкекжылуулуктармагы" ачык акционердик коомунан ысык суу менен камсыздалуучу бардык калган керектөөчүлөр үчүн 2015-жылдын апрелинен тартып колдонулган 1695,1 сом/Гкал (салыктарды эсепке албастан) өлчөмүндөгү тариф сакталган.

Башка жылуулук менен камсыздоочу уюмдардан ысык суу менен камсыздалуучу ушул топтордогу керектөөчүлөр үчүн жылуулук энергиясына тариф ысык суунун наркынын деңгээлинде колдонулат.

4. Корутунду

Ушул ОМТСти ишке ашыруунун жүрүшүндө отун-энергетикалык ресурстарга (газ, мазут, көмүр, электр энергиясы) баалардын өзгөрүшүнө жыл сайын талдоо жүргүзүлүп турат. Жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгы боюнча жылуулук энергетикалык сектордун ишканаларынын ишинин негизги техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрүнүн ОМТСте кабыл алынган көрсөткүчтөрүнөн четтөөсү аныкталат.

Келечекте жылуулук энергиясына жана ысык сууга тарифтер жылуулук энергиясын жана ысык сууну өндүрүүдө, берүүдө, бөлүштүрүүдө жана сатууда жылуулук менен камсыздоочу уюмдар тарткан реалдуу чыгымдарга ылайык келүүсүнөн улам керектөөчүлөрдүн категориялары боюнча дифференцияланат.

 

Begin_nocompare

 

 

Кыргыз Республикасынын 2020-2022-жылдарга карата жылуулук энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатынын
тиркемеси

2020-2022-жылдарга карата акыркы керектөөчүлөр үчүн жылуулук энергиясына жана ысык сууга тарифтер (салыктарды эсепке албастан)

Керектөөчүлөрдүн тобу

Ченөө бирдиги

Дата

2020-ж.

2021-ж.

2022-ж.

Жылытуу максатында жылуулук энергиясына тарифтер

1

Калк(*)

сом/Гкал

1134,76

1134,76

1134,76

Өсүү

%

-

-

-

2

Өнөр жай(**)

сом/Гкал

1695,1

1695,1

1695,1

Өсүү

%

-

-

-

3

Бюджеттик керектөөчүлөр(**)

сом/Гкал

1695,1

1695,1

1695,1

Өсүү

%

-

-

-

4

Башка керектөөчүлөр(**)

сом/Гкал

1695,1

1695,1

1695,1

Өсүү

%

-

-

-

Ысык сууга тарифтер

1

Калк (ысык суу түрүндөгү жылуулук энергиясы үчүн)(*)

сом/Гкал

981,76

981,76

981,76

Өсүү

%

-

-

-

Калк (эсепке алуу приборлору боюнча ысык суу үчүн)

сом/м3

64,38

64,38

64,38

 

Өсүү

%

-

-

-

2

Калк (1 адамга керектөө ченеми боюнча ысык суу үчүн)

сом/ай

309,03

309,03

309,03

Өсүү

%

-

-

-

3

Бардык калган керектөөчүлөр (ысык суу түрүндөгү жылуулук энергиясы үчүн)(**)

сом/Гкал

1695,1

1695,1

1695,1

Өсүү

%

-

-

-

4

Өнөр жай

сом/м3

97,19

97,19

97,19

Өсүү

%

-

-

-

5

Бюджеттик керектөөчүлөр

сом/м3

97,19

97,19

97,19

Өсүү

%

-

-

-

6

Башка керектөөчүлөр

сом/м3

97,19

97,19

97,19

Өсүү

%

-

-

-

Эскертүү.

(*) Жылуулук энергиясынын жана ысык суунун жогоруда көрсөтүлгөн тарифтери жылуулук менен камсыздоочу ишканалардын бардыгы үчүн "Калк" тобундагы керектөөчүлөр менен эсептешүүлөрдө колдонулат (жаңы колдонууга берилген көп кабаттуу үйлөрдү жылуулук менен камсыз кылган жеке жылытуучу отканалардан тышкары).

(**) Жылуулук энергиясынын жана ысык суунун ушул тарифтери "Бишкекжылуулуктармагы" ачык акционердик коомунун тиричиликтик эмес керектөөчүлөрүнүн аталган топтору үчүн гана колдонулат жана Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин алдындагы "Кыргызжылуулукэнергиясы" мамлекеттик ишканасы, "Бишкекжылуулукэнергиясы" коммуналдык ишканасы жана башка жылуулук менен камсыздоочу ишканалардын жылуулук энергиясынын тиричиликтик эмес керектөөчүлөрүнө карата колдонулбайт.