БУЙРУК

25-февраль № 60                                                                                 Бишкек шаары

«Чынар» ачык типтеги акционердик коомунун электр энергиясын сатуу боюнча лицензиясын колдонууну токтотуу жөнүндө"

“Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 31-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-февралындагы № 59 токтому менен бекитилген отун-энергетикалык комплекси тармагында ишмердүүлүктүн айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө убактылуу жобонун 32-пунктунун 2-пунктчасына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 650 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Юстиция министирлигинин юридикалык жак жоюлгандыгы тууралуу 2020-жылдын 18-февралындагы № 01-13/402 катын эске алуу менен,

БУЙРУК КЫЛАМ:

  1. “Чынар” ачык типтеги акционердик коомунун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Энергетика боюнча мамлекеттик агенттигинин аткаруучу кеңешинин 2002-жылдын 23-сентябрындагы №157-а токтомунун негизинде берилген электр энергиясын сатуу боюнча I-ГАЭ сериясындагы № 000013 лицензиясын колдонуу токтотулсун.
  2. Лицензиялоо жана контролдоо бөлүмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин лицензиаттарынын реестрине лицензияларды колдонууну токтотуу тууралуу маалыматты киргизсин.

3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо жагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары М.М. Айдаровага жүктөлсүн.

 

Директор                                                                             Т. И. Нурбашев