Акыркы керектөөчүлөр үчүн жылуулук энергиясына болгон тарифтер

2020-жылдын 1-июлунан тартып  Мамагенттиктин 2020-жылдын 18-июнундагы № 97 буйругу менен белгиленген (салыктар эске алынбайт)

п/п

 

Керектөөчүлөрдүн тобу

 

Ченөө бирдиги

 

Тарифтер

1

Калк (*)

сом/ Гкал

1 134,76

2

Бюджеттик, өнөр-жай жана башка керектөөчүлөр  (**)

сом/ Гкал

1 695,1

 

Ысык сууга тарифтер

Керектөөчүлөрдүн тобу

Ченөө бирдиги

Тарифтер

1

Калк (ысык суудагы жылуулук энергиясы үчүн) (*)

сом/ Гкал

981,76

Калк (эсепке алуу приборлору боюнча ысык суу үчүн)

сом/м3

64,38

2

Калк (1 адамга керектөө ченеми боюнча ысык суу үчүн)

сом/месяц

309,03

3

Калган бардык керектөөчүлөр (ысык суудагы жылуулук энергиясы үчүн) (**)

сом/Гкал

1 695,1

4

Бюджеттик, өнөр-жай жана башка керектөөчүлөр  

сом/м3

97,19

 

 (*) Жылуулук энергиясынын жана ысык суунун көрсөтүлгөн тарифтери керектөөчүлөрдүн “Калк” тобу үчүн жылуулук менен камсыздоочу ишканалардын бардыгына карата эсептөөнүн жүрүшүндө колдонулат (жаңы колдонууга берилген көп кабаттуу үйлөрдү жылуулук менен камсыз кылган жеке жылытуучу отканалардан тышкары).

(**) Жылуулук энергиясынын жана ысык суунун ушул тарифтери аталган топтордун “Бишкек жылуулук тармагы” ААКнын тиричиликтик эмес керектөөчүлөрүнө гана карата колдонулат жана Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин алдындагы “Кыргызжылуулукэнергиясы” МИ, “Бишкекжылуулукэнергиясы” КИ жана башка жылуулук менен камсыздоочу ишканалардын жылуулук энергиясынын тиричиликтик эмес керектөөчүлөрүнө карата колдонулбайт.