Отчеттуулук 18.01.2021

2020-жылдын 4-кварталы боюнча ишкердик субьекттерди текшерүүнүн отчету

ОТЧЕТ ПО ПРОВЕРКАМ ГКО Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской...

Отчеттуулук 05.10.2020

2020-жылдын 3-кварталы боюнча ишкердик субьекттерди текшерүүнүн отчету

ОТЧЕТ ПО ПРОВЕРКАМ ГКО Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве...

Отчеттуулук 01.10.2020

2020-жылга карата КР Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларынын натыйжалуулугунун мониторингин жана баалоону жүргүзүү планын аткаруу боюнча отчету

2020-жылга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларынын натыйжалуулугунун мониторингин жана баалоону жүргүзүү...

Отчеттуулук 01.07.2020

Ишкердик субъекттилерди текшерүү боюнча 2020-жылдын 2-кварталынын отчету

ОТЧЕТ ПО ПРОВЕРКАМ ГКО Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской...

Отчеттуулук 01.04.2020

2020-жылдын 1-кварталы боюнча ишкердик субъекттерди текшерүүнүн отчету

ОТЧЕТ ПО ПРОВЕРКАМ ГКО Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской...