Ишкердикти текшерүүлөрдүн планы 04.01.2021

2021-жылдын 1-кварталында ишкердик субьектилерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн планы

ПЛАН ПРОВЕРОК ГКО Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской...

Ишкердикти текшерүүлөрдүн планы 01.10.2020

Ишкердик субъекттилерди текшерүү боюнча 2020-жылдын 4-кварталынын планы

ПЛАН ПРОВЕРОК ГКО Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской...

Ишкердикти текшерүүлөрдүн планы 01.07.2020

Ишкердик субъекттилерди текшерүү боюнча 2020-жылдын 3-кварталынын планы

ПЛАН ПРОВЕРОК ГКО Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской...

Ишкердикти текшерүүлөрдүн планы 01.04.2020

Ишкердик субъекттилерди текшерүү боюнча 2020-жылдын 2-кварталынын планы

ПЛАН ПРОВЕРОК ГКО Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской...

Ишкердикти текшерүүлөрдүн планы 26.02.2020

«Чынар» ачык типтеги акционердик коомунун электр энергиясын сатуу боюнча лицензиясын колдонууну токтотулду

“Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 31-беренесинин 1-бөлүгүнүн...