ЧУА 01.01.2021

Мунай жана газ жөнүндө

(КР 2004-жылдын 9-мартындагы N 19, 2012-жылдын 18-майындагы N 58, 2012-жылдын 29-майындагы N 74, 2012-жылдын 11-октябрындагы N 171, 2013-жылдын 13-февралындагы N 15,...

ЧУА 01.01.2021

Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө

(КР 2014-жылдын 31-декабрындагы N 179, 2015-жылдын 8-апрелиндеги N 74, 2015-жылдын 30-апрелиндеги N 91, 2015-жылдын 21-майындагы N 109, 2015-жылдын 28-майындагы N...

ЧУА 22.07.2020

Буйрук 21.07.2020. № 2 "Электр жана жылуулук энергияcына тарифтерди колдонуу боюнча нускаманы бекитүү жөнүндө"

Кыргыз Республикасынын электр энергетика тармагынын туруктуу жана ишенимдүү иштөөсүн камсыз кылуу, ошондой эле электр жана жылуулук...

ЧУА 01.02.2020

Энергияны үнөмдөө жөнүндө

(КР 2008-жылдын 24-декабрындагы N 269, 2013-жылдын 15-июнундагы N 96, 2013-жылдын 30-июлундагы N 175, 2014-жылдын 18-июлундагы N 144, 2016-жылдын 6-июлундагы N 99,...

ЧУА 06.01.2020

"Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө" мыйзам

1-берене. Мыйзамдын максаттары Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасындагы табигый монополияларга карата мамлекеттик саясаттын укуктук...