Тармактык 01.02.2021

Электр энергиясынын өздүк наркын аныктоо жана тарифтерди түзүү МЕТОДИКАСЫ

Электр энергиясынын өздүк наркын аныктоо жана тарифтерди түзүү МЕТОДИКАСЫ 1. Жалпы жоболор 1. Ушул Электр энергиясынын өздүк наркын...

Тармактык 01.03.2020

Энергиянын жаңыланма булактарын пайдалануу менен электр энергиясын иштеп чыккан станциялар тарабынан берилген электр энергиясына тарифтерди эсептөө УСУЛДУГУ

Энергиянын жаңыланма булактарын пайдалануу менен электр энергиясын иштеп чыккан станциялар тарабынан берилген электр энергиясына...