Каржы жана эл аралык кызматташтык боюнча бөлүмү 04.01.2021

2020-жылдын декабрь айынын бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдар сметасынын аткарылышы жөнүндө отчету

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам Учреждение: 4402011101048364 Отчетная дата: 26/01/2021 Отчетный...

Каржы жана эл аралык кызматташтык боюнча бөлүмү 04.12.2020

2020-жылдын ноябрь айынын бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдар сметасынын аткарылышы жөнүндө отчету

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам Учреждение: 4402011101048364 Отчетная дата: 26/01/2021 Отчетный...

Каржы жана эл аралык кызматташтык боюнча бөлүмү 04.11.2020

2020-жылдын октябрь айынын бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдар сметасынын аткарылышы жөнүндө отчету

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам Учреждение: 4402011101048364 Отчетная дата: 02/11/2020 Отчетный...

Каржы жана эл аралык кызматташтык боюнча бөлүмү 02.10.2020

2020-жылдын сентябрь айынын бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдар сметасынын аткарылышы жөнүндө отчету

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам Учреждение: 4402011101048364 Отчетная дата: 09/10/2020 Отчетный...

Каржы жана эл аралык кызматташтык боюнча бөлүмү 04.09.2020

2020-жылдын август айынын бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдар сметасынын аткарылышы жөнүндө отчету

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам Учреждение: 4402011101048364 Отчетная дата: 15/09/2020 Отчетный...