Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү 05.10.2019

2019-жылдын 9 айында келип түшкөн жарандардын кайрылуулары боюнча маалымат

к № Келип түшкөн документтердин аталышы Келип түшкөнү Контролго коюлганы Контролдон алынганы Контролдо...

Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү 05.10.2019

Информация по обращениям граждан, поступившим за 9-месяцев 2019 года

№ п/п Наименование поступ-х документов Поступило Поставлено на контроль Снято с контроля Находится на...