Архив

Негизги көрсөткүчтөр 11.12.2020

2020-жылдын 3-кварталы боюнча "Түндүкэлектр" ААКтын SAIFI, SAIDI жана CAIDI көрсөткүчтөрү

Средневзвешенное количество отключений потребителей в течение отчётного периода SAIFI; Средневзвешенную продолжительность отключений...


Тарифтерди жана бааларды жөнгө салуу бөлүмү 11.12.2020

Буйрук № 176 2020-жылдын 11-декабры “Олимп Энерджи” Жоопкерчилиги чектелген коомун киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин 2020-жылдын...


Коомдук талкуу 07.12.2020

Буйруктун долбоору «Бишкек жылуулук түйүнү» ачык акционердик коомунун 2021-жылга жылуулук энергиясына жана тарамдык сууларга ченемдик техникалык жоготууларын бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамынын 8-беренесине, Кыргыз Республикасынын...


Каржы жана эл аралык кызматташтык боюнча бөлүмү 04.12.2020

2020-жылдын ноябрь айынын бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдар сметасынын аткарылышы жөнүндө отчету

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам Учреждение: 4402011101048364 Отчетная дата: 26/01/2021 Отчетный...