>
Электрондук китепкана

Электрондук китепкана

<Июль 2024>
дүшешабежуишже
<Июль 2024>
дүшешабежуишже

<Июль 2024>
дүшешабежуишже
<Июль 2024>
дүшешабежуишже
<Июль 2024>
дүшешабежуишже
<Июль 2024>
дүшешабежуишже
<Июль 2024>
дүшешабежуишже
<Июль 2024>
дүшешабежуишже
<Июль 2024>
дүшешабежуишже
<Июль 2024>
дүшешабежуишже

Жыйынтык: 27

КР техникалык шарттарды берүүнүн жана инженердик-техникалык ... эрежеси
Номери: 100
Түрү: буйруктар
Кабыл алуу күнү: 10/02/2009
Жүктөө:
Жаратылыш газын жеткирүү жана пайдалануу эрежелери
Номери: 152
Түрү: буйруктар
Кабыл алуу күнү: 17/10/2015
Жүктөө:
Закон КР О возобновляемых источниках энергии
Номери: 49
Түрү: Юридикалык акт
Кабыл алуу күнү: 30/06/2022
Жүктөө:
Электр энергиясын пайдалануу эрежелери
Номери: 576
Түрү: Юридикалык акт
Кабыл алуу күнү: 22/08/2012
Жүктөө:
Табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттеринин... жобо
Номери: 83
Түрү: Положение
Кабыл алуу күнү: 18/02/2013
Жүктөө:
Жылуулук энергиясын пайдалануу Эрежелери
Номери: 172
Түрү: Юридикалык акт
Кабыл алуу күнү: 14/03/2012
Жүктөө:
Жаратылыш газына тарифтерди түзүү үчүн өздүк наркты аныктоонун методикасы
Номери: 5
Түрү: Юридикалык акт
Кабыл алуу күнү: 08/12/2016
Жүктөө:
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-августундагы № 518 токтому
Номери: 518
Түрү: Юридикалык акт
Кабыл алуу күнү: 18/08/2017
Жүктөө:
Жөнгө салынуучу товарлардын (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) ар... тартиби
Номери: 130
Түрү: Юридикалык акт
Кабыл алуу күнү: 17/03/2016
Жүктөө:
Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө КР Мыйзамы
Номери: 72
Түрү: Юридикалык акт
Кабыл алуу күнү: 25/05/2007
Жүктөө:
Энергетика жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
Номери: 56
Түрү: Юридикалык акт
Кабыл алуу күнү: 30/10/1996
Жүктөө:
Электр энергетикасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы
Номери: 8
Түрү: Юридикалык акт
Кабыл алуу күнү: 28/01/1997
Жүктөө:
Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө КР Мыйзамы
Номери: 149
Түрү: Юридикалык акт
Кабыл алуу күнү: 08/08/2011
Жүктөө:
Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө КР Мыйзамы
Номери: 195
Түрү: Юридикалык акт
Кабыл алуу күнү: 19/10/2013
Жүктөө:
Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө КР Мыйзамы
Номери: 72
Түрү: Юридикалык акт
Кабыл алуу күнү: 25/05/2007
Жүктөө:
Атаандаштык жөнүндө КР Мыйзамы
Номери: 116
Түрү: Юридикалык акт
Кабыл алуу күнү: 22/07/2011
Жүктөө:
Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө КР Мыйзамы
Номери: 67
Түрү: Юридикалык акт
Кабыл алуу күнү: 04/05/2007
Жүктөө:
Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө КР Мыйзамы
Номери: 210
Түрү: Юридикалык акт
Кабыл алуу күнү: 31/07/2015
Жүктөө:
Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө КР Мыйзамы
Номери: 125
Түрү: Юридикалык акт
Кабыл алуу күнү: 27/10/2021
Жүктөө:
Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө КР Мыйзамы
Номери: 90
Түрү: Юридикалык акт
Кабыл алуу күнү: 10/12/1997
Жүктөө:
Электр энергиясына тарифтерди аныктоонун методикасы
Номери: 01-13/199
Түрү: буйруктар
Кабыл алуу күнү: 06/10/2023
Жүктөө:
<<
1
>>