Чечим 518

Мазмуну

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-августундагы № 518 токтому

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-августундагы № 518 токтому. Кыргыз Республикасынын энергетикалык компанияларынын финансылык-экономикалык ишинин көрсөткүчтөрү боюнча отчеттуулук формаларын бекитүү жөнүндө