Чечим 67

Түзөтүүлөр жана толуктоолор

Негизги документ:
Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө КР Мыйзамы
Түпнуска документти өзгөртүүчү документтер
Кошулуу