Чечим 116

Түзөтүүлөр жана толуктоолор

Негизги документ:
Атаандаштык жөнүндө КР Мыйзамы
Түпнуска документти өзгөртүүчү документтер
Кошулуу