Мониторинг жана талдоо

Показатели SAIFI, SAIDI и CAIDI ОАО «Северэлектро» за III квартал 2022 года

Жарыяланган: 17.01.2023

«Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаменттин 2022-жылдын 6-октябрындагы № 186 «Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаменттин жөнгө салуусуна жаткан Кыргыз Республикасынын табигый монополияларынын субъекттеринин мамлекеттик реестрин бекитүү жөнүндө» буйругуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» буйругу

Жарыяланган: 23.05.2024

"Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департамент тарабынан жөнгө салынууга жаткан Кыргыз Республикасынын табигый монополияларынын субъекттеринин мамлекеттик реестрин бекитүү жөнүндө" буйругу (ОЭКД 2024-жылдын 10-майындагы № 70 буругунун редакциясына ылайык)

Жарыяланган: 23.05.2024

2023-жылдын 1-кварталына "Түндүкэлектр" ААКнын SAIFI, SAIDI жана CAIDI көрсөткүчтөрү

Жарыяланган: 03.08.2023

Показатели SAIFI, SAIDI и CAIDI ОАО «Северэлектро» за II-квартал 2022 года

Жарыяланган: 28.12.2022

Показатели SAIFI, SAIDI и CAIDI ОАО "Северэлектро" за II квартал 2023 года

Жарыяланган: 12.09.2023

Показатели SAIFI, SAIDI и CAIDI ОАО "Северэлектро" за IV квартал 2022 года

Жарыяланган: 23.05.2023

Показатели SAIFI, SAIDI и CAIDI ОАО «Северэлектро» за I-квартал 2022 года

Жарыяланган: 10.01.2023

Монополияга каршы органдын макулдугун алышкан же аткарылган бүтүмдөр тууралуу монополияга каршы органга билдирген жактардын реестрин бекитүү жөнүндө

Жарыяланган: 21.08.2023