'

2021-жылдын февраль айына карата бөлүштүрүүчү компанияларда бардыгы болуп республика боюнча 1 366 878 тиричиликтик абонент эсептелген.

Анын ичинде 187 526 абонент (бардык тиричилик абоненттеринин 14 % ы) оор, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын болгон жаратылыштык-климаттык шарттары жагымсыз аймактарда жашашат. Аталган категориянын керектөөчүлөрү үчүн айына 1000 (700) кВтс өлчөмүндөгү электр энергиясына белгиленген керектөө нормасын алып салуу жана 1 кВтс үчүн 104 тыйын өлчөмүндөгү бирдиктүү тарифти белгилөө сунуш кылынат.

Аз камсыз болушкан «Үй-бүлөгө көмөк» мамлекеттик жөлөкпулун алышкан 110 518 үй-бүлө (бардык тиричилик абоненттеринин 8 % ы) үчүн айына 700 кВтс өлчөмүндөгү электр энергиясына белгиленген керектөө нормасын алып салуу жана 1 кВтс үчүн 74 тыйын өлчөмүндө бирдиктүү тарифти белгилөө сунуш кылынат.

Калктын калган бөлүгү үчүн электр энергиясына тарифти 1 кВтс үчүн 148 тыйын өлчөмүндө белгилөө сунуш кылынат. Ушуну менен бирге эле, күз-кыш мезгилдеринде айына 1000 кВтстан жогору электр энергиясы керектелген учурда убактылуу чара катары тарифти 1 кВтс үчүн 229,6 тыйынга белгилөө сунуш кылынат.

Эсептөөлөргө ылайык, электр энергиясы үчүн эсептерге төлөөгө тиричиликтик керектөөчүлөрдүн (жогоруда көрсөтүлгөн жөлөкпулдарды алуучулардан жана бийик тоолуу аймактардын жашоочуларынан тышкары) кошумча чыгымдары төмөндөгүлөрдү түзөт:

1-эсеп. Айына 1000 кВтска чейин керектөөдө:

Колдонуудагы тариф боюнча:

700 кВтс * 77 тыйын = 539 сом;

300 кВтс * 216 тыйын = 648 сом;

Бардыгы: 539 сом + 648 сом = айына1 187 сом.

Сунуш кылынган тариф боюнча 1 кВтс үчүн 148 тыйын:

1000 кВтс * 148 тыйын = айына 1 480 сом.

Айырма төмөндөгүнү түзөт: 1 480 сом – 1 187 сом = айына 293 сом же күнүнө 10 сом.

2-эсеп. Айына 1500 кВтска чейин керектөөдө:

Колдонуудагы тариф боюнча:

700 кВтс * 77 тыйын = 539 сом;

800 кВтс * 216 тыйын = 1 728 сом;

Бардыгы: 539 сом + 1 728 сом = айына 2 267 сом.

Сунуш кылынган тариф боюнча 1 кВтс үчүн 148 тыйын:

1000 кВтс * 148 тыйын = 1 480 сом;

Күз-кыш мезгили: 500 кВтс * 229,6 тыйын = 1 148 сом;

Бардыгы: 1 480 сом + 1 148 сом = айына 2 628 сом.

Айырма төмөндөгүнү түзөт: 2 628 сом – 2 267 сом = айына 361 сом же күнүнө 12 сом.

3-эсеп. Айына 2000 кВтска чейин керектөодө:

Колдонуудагы тариф боюнча:

700 кВтс * 77 тыйын = 539 сом;

1300 кВтс * 216 тыйын = 2 808 сом;

Бардыгы: 539 сом + 2 808 сом = айына 3 347 сом.

Сунуш кылынган тариф боюнча 1 кВтс үчүн 148 тыйын:

1000 кВтс * 148 тыйын = 1 480 сом;

Күз-кыш мезгили: 1000 кВтс * 229,6 тыйын = 2 296 сом;

Бардыгы: 1 480 сом + 2 296 сом = айына 3 776 сом.

Айырма төмөндөгүнү түзөт: 3 776 сом – 3 347 сом = айына 429 сом же күнүнө 14 сом.