'

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик укуктук жөнгө салууну талкуулоонун башталышы жана кызыкдар тараптардын сунуштарын топтоо жөнүндө маалымдайт.

1. Сунушталган жөнгө салуу менен чечиле турган көйгөйлөрдүн сыпатталышы:

Бүгүнкү күндө лицензия берүү тартибин жөнгө салуучу жана жалпы лицензиялык талаптарды белгилөөчү мыйзам алдындагы актынын жоктугунун натыйжасында жаңы энергетикалык ишканларды лицензиялоо жаатында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу отун-энергетикалык комплекси тармагында лицензияларды берүүгө жана аларды узартууга мүмкүнчүлүк жок болууда.

2. Сунушталган жөнгө салуунун максатынын жана аны чечүүнүн ыктарынын сыпатталышы:

Ишкерлердин нааразычылыктарын чечүү, өлкөнүн стратегиялык тармагына инвестицияларды тартуунун үзгүлтүккө учурашына жол бербөө, ошондой эле жаңы кубаттуулуктарды ишке киргизүү, отун-энергетика комплексин өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү жана республиканын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу максатында, бүгүнкү күндө лицензиялык талаптарды толук түрдө чагылдыра ала турган тиешелүү убактылуу жобону кабыл алуу жолу менен отун-энергетикалык комплекси жаатындагы лицензия берүүнүн жол-жоболорун кыска мөөнөттөрдө жөнгө салуу жана калыбына келтирүү өтө зарыл.

3. Сунушталган жөнгө салуунун күтүлүп жаткан пайдаларын жана артыкчылыктарын баалоо:

Сунушталып жаткан жөнгө салуунун натыйжасы боюнча, отун-энергетикалык комплексинин чөйрөсүндө субъекттер тарабынан ишкердик ишмердүүлүгүн жүргүзүү укугуна тиешелүү лицензияларды берүү, отун-энергетикалык комплекси жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү, белгиленген формаларда лицензияларды алуу үчүн электрондук форматта арыз берүү мүмкүнчүлүгүн киргизүү сыяктуу багыттарды  өркүндөтүү жактары күтүлөт.

4. Мүмкүн болгон жагымсыз натыйжаларга баа берүү:

Жагымсыз натыйжалардын пайда болуу мүмкүнчүлүгү жок.

5. Сунушталган жөнгө салуунун даректелүүчүлөрүнүн - ишкердик субъекттеринин санына мүнөздөмө жана баа берүү:

Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан электр энергетикасы, жылуулук энергетикасы, жаратылыш газы жана энергиянын кайра жаралуу булактары жаатындагы 187 лицензияттын иши жөнгө салынат, анын ичинде:

- электр энергиясы боюнча 154 лицензиат;

- жылуулук энергиясы боюнча - 16 лицензиат;

- мунай жана газ боюнча 17 лицензият.

6. Анын киргизилишине байланышкан сунуш кылынып жаткан жөнгө салуунун потенциалдуу даректелүүчүлөрүнүн кошумча чыгымдарына жана пайдаларына жакындаштырылып (болжолдуу) эсептелген баалоо:

Ушул токтом долбоорунун кабыл алынышы менен ишкердик субъекттери кандайдыр бир кошумча түйшүк тартышпайт.

7. Сунушталган жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгымдарын менен пайдаларын жакындаштырып (болжолдуу) баалоо:

Сунуш кылынган долбоорду кабыл алуу мамлекеттик бюджеттен кошумча каржылык чыгымдарды талап кылбайт.

Билдирүүгө тиркелет:

1. Айкын кеңеш берүүгө катышуучулар үчүн суроолордун тизмеги:

- жөнгө салууну өзгөртүү жолу менен чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн көйгөйлөр ишенимдүү болуп эсептелеби;

- көрсөтүлгөн максат ийгиликтерге жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп эсептелеби;

- сунушталып жаткан жөнгө салуу көйгөйлөрдү чечүүнүн эң артыкчылыктуу ыкмасы болуп саналабы;

- сунушталган жөнгө салуу кабыл алынса, кандай пайдалар жана артыкчылыктар пайда болушу мүмкүн;

- сунушталган жөнгө салуу кабыл алынса, кандай коркунучтар жана жагымсыз натыйжалар келип чыгышы мүмкүн;

- көйгөйлөрдү чечүүнүн мындан башка альтернативдүү, бир кыйло натыйжалуу жолдору барбы;

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.

Суроолордун тизмегин кеңейтсе болот.

Билдирүүнүн маалыматтарын талкуулоо үчүн байланыштар жана мөөнөттөр

1. Сунуштар кабыл алынат:

 

- электрондук почта аркылуу

arvgosagentstvo@mail.ru  

- почта дарегине

720055, Бишкек ш., ​Иса Ахунбаев көч., 119

2. Сунуштарды кабыл алуу ушул мөөнөттөн кечиктирилбейт

2021-жылдын 1- апрель

3. Иштеп чыгуучу органдын расмий сайтына сунуштардын жана жооптордун реестрин жайгаштыруу ушул мөөнөттөн кечиктирилбейт

2021-жылдын 12- апрель