'

Көрсөтүлгөн мөөнөттө Мамагенттике 67 жарандардын кайрылуусу келип түшкөн.

Алардын ичинен 63 – жазуу жүзүндө, 4-оозеки.

Контролго алынганы – 63 кайрылуу, аткарылды – 63