'

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан 2020-жылы отун-энергетикалык комплексттин 32 субьектисине текшерүүлөр жүргүзүлдү.

Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жалпы бузуулар 82 млн сом суммасында аныкталган, бул каражат республикалык бюджеттин пайдасына чегерилет.    

Текшерүүлөр энергетика компаниялар тарабынан "КР Энергетика жөнүндө", “КР Электр энергетикасы жөнүндө", “КР Табигый монополиялар жөнүндө", КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-февралындагы № 83 токтому менен бекитилген "Мамлекет жөнгө салуучу чарбакер субъекттердин товарларына (жумуштарына, кызмат көрсөтүүлөрүнө) бааларды (тарифтерди) аныктоонун тартиби жөнүндө жобонун" талаптары аткарылып жаткандыгы боюнча жүргүзүлөт.