'

2020-жылдын 25-ноябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жамааты “Кыргыз Республикасында “Манас” эпосунун күнүн белгилөө жөнүндө” 2015-жылдын 27-апрелиндеги № 259 токтомунун негизинде, ошондой эле “Манас” эпосун кыргыз элинин маданий бай мурасы катары сактоо, өнүктүрүү жана элге жайылтуу максатында министрликтерде жана ведомстволордо “Манас күнүн” утурлай “Манас таануу” лекцияларын уюштуруунун алкагында жаш манасчы Нурбек Талантбеков менен жолугушуу өткөрдү.

Иш-чаранын алкагында манасчы Нурбек Талантбеков мамлекеттик кызматкерлерге Манас айтуу жана Манас эпосунун жер-суу аттары, күнүмдүк турмушта колдонгон сөздөрдүн мааниси, каада-салттардын келип чыгышы, манасчылык касиет тууралуу түшүнүктөргө токтолуп кетти.