'

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-февралындагы № 20-р буйругу менен бекитилген “Санарип Кыргызстан 2019-2023” санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча “жол картасынын” пункттарын аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан электрондук сатып алуулар порталы аркылуу өткөрүлгөн конкурстун (тендердин) негизинде “Отун-энергетикалык комплекс тармагындагы ишмердүүлүктүн айрым түрлөрүнүн лицензияларынын реестри” (мындан ары – МТ) маалыматтык тутумун иштеп чыгуу жана аны ишке киргизүү боюнча квалификациялуу кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга келишим түзүлгөн.

Иштелип чыккан МТ 2019-жылдын декабрь  айынан тартып ишке киргизилген. Коопсуздук серверине тутумча орнотулган жана “Түндүк” ЭВӨСтө катталган. МТтын маалымат базасында лицензиаттардын реестри түзүлгөн жана ага киргизилген. “Түндүк” ЭВӨС аркылуу маалыматтарды алмашуу жана өндүрүүчү катары башка катышуучулар үчүн кызыктырган маалыматтарды берүү иштери жүргүзүлө баштаган.

Азыркы учурда МТ иштеп жатат жана өз ара маалымат алмашуу жана өз ара аракеттенүү жөнүндө түзүлгөн макулдашууларга ылайык керектөөчү катары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги менен маалымат базаларында алмашуулар жүргүзүлүүдө.

Ушуну менен бирге кагаз документтерди санариптөө жана МТка бул маалыматтарды жүктөө боюнча иштер жүргүзүлүп жатат.

 

Мамлекеттик агенттиктин пресс-кызматы