'

Бүгүн, 3-мартта бүткүл республикада Мамлекеттик туу күнү майрамдалууда. Туу Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 1992-жылдын 3-мартындагы токтому менен бекитилген.

Туу күнүн белгилөө 2009-жылдын 10-июнунда  Президенттин «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусу жөнүндө» №270 Указы менен чыккан.

Мамлекеттик туунун авторлору: Э. Айдарбеков, Б. Жайчыбеков,

С. Иптаров, Ж. Матаев, М. Сыдыков.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусу ортосуна кырк нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагынын, күн алкагынын ичине кыргыз боз үйүнүн кызыл түстөгү түндүгүнүн сүрөтү түшүрүлгөн тик бурчтуу кызыл кездемеден жасалган. Туунун эни анын узундугунун бештен үчүн түзөт. Нурлуу алкактын диаметри туунун энинин бештен үчүн түзөт. Күндүн жана нурлуу алкак диаметрлеринин катышы - бештен үчкө барабар. Түндүктүн диаметри нурлуу алкактын диаметринин жарымына барабар.