'

Мамагенттиктин чечими менен төмөндөгү 19 компаниянын лицензиясы жокко чыгарылды жана токтотулду:

 1.  - АТАК «Чынар»;
 2. - АТАК «Касиет»;
 3. - ЖЧК «Акиф»;
 4. - ЖЧК «Туран-КиТ»;
 5. - ЖИ «Ибрагимов Т.Т»;
 6. - ЖЧК «Фирма Исток»;
 7. - ЖЧК «Токмокский радиозавод»;
 8. - АТАК «Ош Авторемзавод»;
 9. - ЖЧК «Чебер»;
 10. - ЖИ Мамбеталиев С.Ш.
 11. - ЖЧК «ЭНПИ»;
 12. - ЖЧК «Айше-трейдинг»;
 13. - ЖЧК «Бейкут»
 14. - ЖЧК «Интергласс»;
 15. - ЖЧК «БЕКПР»;
 16. – КР Өкмөтүнө караштуу ММБФтин алдындагы «Мүлк» МИ;
 17. - «Жылуулук энергия ремонт» эксплуатациялык-ремонттоо ишканасы» ЖЧК;
 18.  - «Кыргызаэронавигация» МИ;
 19. - Филиал ОАО «Кыргызтелеком» БШТС ААК филиалы;