'

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан ОЭКтин субьекттерине 2019-жылы 35 пландуу жана 4 пландан тышкаркы текшерүүлөр жүргүзүлгөн.

Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча жалпы 17,4 млн. сом суммасында бузуулар аныкталган.

2015-2019-жылдардын аралыгында бардыгы болуп 167 текшерүү жүргүзүлүп, 147,0 млн. сом суммасында бузуулар аныкталган, анын ичинен 131,5 млн. сом республикалык бюджетке чегерилген. 15,5 млн. сом чегерүүгө жатат.