БУЙРУК

18-февраль № 56  Бишкек шаары

«БЕКПР» жоопкерчилиги чектелген коомунун электр энергиясын сатуу ишмердүүлүктү ишке ашыруу укугун лицензиясын колдонууну токтотуу жөнүндө

 

“Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 31-беренесинин 1 бөлүгүнүн 5 пунктунун ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-февралындагы № 59 токтому менен бекитилген “Отун-энергетикалык комплекси тармагында ишмердүүлүктүн айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө убактылуу жобого”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 650 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө жобого ылайык, «БЕКПР» жоопкерчилиги чектелген коомунун лицензиялануучу иштин түрүн жүзөгө ашырууну ыктыярдуу токтотуу тууралуу 2020-жылдын 7-февралындагы №193 арызынын негизинде,

БУЙРУК КЫЛАМ:

  1. “БЕКПР” жоопкерчилиги чектелген коомунун Серия I-ГАЭ № 000014 электр энергиясын сатуу боюнча лицензиясынын колдонуусу токтотулсун.

2.      Лицензиялоо жана контролдоо бөлүмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин лицензиятарынын реестрине лицензияларды колдонууну токтотуу тууралуу маалыматты киргизсин.

3. “БЕКПР” жоопкерчилиги чектелген коому кагаз жүзүндөгү лицензиясын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин дарегине кайтарсын.

4. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо жагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары М.М. Айдаровага жүктөлсүн.

 

Директор                                                                             Т. И. Нурбашев