БУЙРУК

 

18-февраль № 57  Бишкек шаары

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун алдындагы «Мулк» Мамалекеттик ишканасынын электр энергиясын сатуу жана бөлүштүрүү боюнча ишмердүүлүктү ишке ашыруу укугун лицензияларын колдонууну токтотуу жөнүндө

 

“Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 31-беренесинин 1 бөлүгүнүн 5 пунктун ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-февралындагы № 59 токтому менен бекитилген “Отун-энергетикалык комплекси тармагында ишмердүүлүктүн айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө убактылуу жобого”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 650 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун алдындагы «Мулк» Мамалекеттик ишканасынын лицензиялануучу иштин түрүн жүзөгө ашырууну ыктыярдуу токтотуу тууралуу 2020-жылдын 14-февралындагы №42 арызынын негизинде,

БУЙРУК КЫЛАМ:

  1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун алдындагы «Мулк» Мамалекеттик ишканасынын төмөндөгү лицензияларын колдонуу токтотулсун:

- Серия I Госагентство ТЭК №000180 электр энергиясын сатуу боюнча;

- Серия I Госагентство ТЭК №000181 электр энергиясын бөлүштүрүү боюнча.

2.      Лицензиялоо жана контролдоо бөлүмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин лицензиятарынын реестрине лицензияларды колдонууну токтотуу тууралуу маалыматты киргизсин.

3.      Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун алдындагы «Мулк» Мамалекеттик ишканасы кагаз жүзүндөгү лицензияларын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин дарегине кайтарсын.

4.      Бул буйруктун аткарылышын контролдоо жагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары М.М. Айдаровага жүктөлсүн.

 

Директор                                                                             Т. И. Нурбашев