БУЙРУК

 

7-февраль 2020-жыл № 46                                         Бишкек шаары

«Теплоэнергоремонт» Пайдалануу жана оңдоо ишканасы» жоопкерчилиги чектелген коомунун, «Кыргызаэронавигация» Мамлекеттик ишканасынын жана «Кыргызтелеком» ачык акционердик коомунун Бишкек шаардык телефон тармагы филиалынын лицензияларын колдонууну токтотуу жөнүндө

 

“Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 31-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-февралындагы № 59 токтому менен бекитилген “Отун-энергетикалык комплекси тармагында ишмердүүлүктүн айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө убактылуу жобонун” 32 – пунктунун 3 – пунктчасына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 650 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө жобого ылайык, лицензиаттардын лицензиялануучу иштин түрүн жүзөгө ашырууну ыктыярдуу токтотуу тууралуу каттарынын негизинде,

БУЙРУК КЫЛАМ:

 

  1. Төмөндөгү лицензияларын колдонуу токтотулсун:
  1. «Теплоэнергоремонт» Пайдалануу жана оңдоо ишканасы» жоопкерчилиги чектелген коомунун:

- Серия I-ГАЭ № 00252 жылуулук энергиясын өндүрүү боюнча;

  - Серия II-ГАЭ № 000176 жылуулук энергиясын сатуу боюнча. 

2) «Кыргызаэронавигация» Мамлекеттик ишканасынын:

  - Серия II-ГАЭ № 000316 жылуулук энергиясын сатуу боюнча. 

 

3) «Кыргызтелеком» ачык акционердик коомунун Бишкек шаардык телефон тармагы филиалынын:

        - Серия II-ГАЭ № 000082 электр энергиясын сатуу боюнча.

2.      Лицензиялоо жана контролдоо бөлүмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин лицензиятарынын реестрине лицензияларды колдонууну токтотуу тууралуу маалыматты киргизсин.

3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо жагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары М.М. Айдаровага жүктөлсүн.

 

Директор                                                                             Т. И. Нурбашев