'

Конкурстардын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин бош административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарына дайындалгандар боюнча маалымат

 

к

п/п

Ф.А.А./Ф.И.О.

Кызмат орду/Должность

Түзүмдүк бөлүмчөнүн аталышы/Наименование структурного подразделения

Дайындоо датасы/Дата назначения

Өзгөчө маалымат/Примечание

2016-ж/г.

1

Адылбек уулу Абайылда

Башкы адис/Главный специалист

Лицензиялоо жана контролдоо бөлүмү/

Отдел лицензирования и контроля

01.11.2016-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

2

Бегалиева Лорина Тунгучпековна

Сектор башчы/Заведующий сектором

Финансылык камсыздоо сектору/

Сектор финансового обеспечения

01.11.2016-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

3

Ишеналиев Азат Азимбекович 

Бөлүм башчы/Заведующий отделом

Мониторинг жана комплекстүү талдоо бөлүмү/ Отдел мониторинга и комплексного анализа

01.11.2016-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

4

Кармышакова Айжамал Камалдиновна 

Башкы адис/Главный специалист

Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздары бөлүмү/Отдел управления человеческими ресурсами и делопроизводства

01.11.2016-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса


5

Коконбаева Гульзат Асанбековна

Башкы адис/Главный специалист

Укуктук колдоо жана эл аралык кызматташуу бөлүмү/Отдел правовой поддержки и международного сотрудничества

01.11.2016-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

6

Курамаев Ильяс  Мухаммад-Аминович 

Жетектөөчү адис/Ведущий специалист

Тарифти жана бааны жөнгө салуу бөлүмү/Отдел тарифного и ценового регулирования

01.11.2016-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

Маматов Замирбек Адахамжанович  

Адис/Специалист

Тарифти жана бааны жөнгө салуу бөлүмү/Отдел тарифного и ценового регулирования

01.11.2016-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

Нурмолдоева  Астра Медетбековна

Адис/Специалист

Финансылык камсыздоо сектору/Сектор финансового обеспечения

01.11.2016-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

Орозбаев Эмилбек  Баатыралиевич

Жетектөөчү адис/Ведущий специалист

Лицензиялоо жана контролдоо бөлүмү/Отдел лицензирования и контроля

01.11.2016-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

10

Омурзакова  Жаркын  Таалайбековна

 

Жетектөөчү адис/Ведущий специалист

Мониторинг жана комплекстүү талдоо бөлүмү/Отдел мониторинга и комплексного анализа

01.11.2016-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

11

Эгемберди уулу Бектеналы

Жетектөөчү адис/Ведущий специалист

Мониторинг жана комплекстүү талдоо бөлүмү/Отдел мониторинга и комплексного анализа

01.11.2016-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

12

Шамшиев Сапарали Женишбекович

Коррупцияны алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу/

Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции

 Жетектөөчу курам/Руководящий состав

17.11.2016-ж/г.

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/

по итогам внутреннего  конкурса

13

Адамбеков Аскар  Русланбекович

Жетектөөчү адис /Ведущий специалист

Лицензиялоо жана контролдоо бөлүмү/ Отдел лицензирования и контроля

17.11.2016-ж/г.

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/

по итогам внутреннего  конкурса

14

Абдылдаева Назира Казыбековна

Башкы адис/Главный специалист

Финансылык камсыздоо сектору/

Сектор финансового обеспечения

20.12.2016-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

15

Айтымбетова Айсулуу Эсенбековна

Башкы адис/Главный специалист

Укуктук колдоо жана эл аралык кызматташуу бөлүмү/Отдел правовой поддержки и международного сотрудничества

20.12.2016-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

16

Асанбаев Бакыт Искендерович

Башкы адис/Главный специалист

Мониторинг жана комплекстүү талдоо бөлүмү/Отдел мониторинга и комплексного анализа

20.12.2016-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

17

Абдразаков Батырбек Маратович

Адис /Специалист

Мониторинг жана комплекстүү талдоо бөлүмү/Отдел мониторинга и комплексного анализа

20.12.2016-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

18

Абакиров Айбек Суйундукович

Адис /Специалист

Лицензиялоо жана контролдоо бөлүмү/ Отдел лицензирования и контроля

20.12.2016-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

19

Кадыркулова Айгуль Мырзабековна

Жетектөөчү адис /Ведущий специалист

Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздары бөлүмү/Отдел управления человеческими ресурсами и делопроизводства

20.12.2016-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

20

Кайбалиев Нурсултан Нарынбекович

Жетектөөчү адис /Ведущий специалист

Лицензиялоо жана контролдоо бөлүмү/ Отдел лицензирования и контроля

20.12.2016-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

21

Шамбетов Улан Ашимович

Адис /Специалист

Укуктук колдоо жана эл аралык кызматташуу бөлүмү/Отдел правовой поддержки и международного сотрудничества

20.12.2016-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

22

Эрик кызы Айгерим

Адис /Специалист

Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздары бөлүмү/Отдел управления человеческими ресурсами и делопроизводства

20.12.2016-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

23

Мырзаканов Ислам

Жетектөөчү адис /Ведущий специалист

Тарифти жана бааны жөнгө салуу бөлүмү/Отдел тарифного и ценового регулирования

28.12.2016-ж/г.

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/

по итогам внутреннего  конкурса

2017-ж/г.

24

Касымова  Айнура  Султанкуловна

Пресс-катчысы/пресс-секретарь

Мамагенттик/Госагентство

07.02.2017-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

25

Ногойбаева Асель Зыфаровна

Башкы адис/Главный специалист

Мониторинг жана комплекстүү талдоо бөлүмү/Отдел мониторинга и комплексного анализа

04.04.2017-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

26

Асан уулу Талгат

Жетектөөчү адис /Ведущий специалист

Тарифти жана бааны жөнгө салуу бөлүмү/Отдел тарифного и ценового регулирования

04.04.2017-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

27

Усенбаев Андабек Нурланович

Жетектөөчү адис /Ведущий специалист

Мониторинг жана комплекстүү талдоо бөлүмү/Отдел мониторинга и комплексного анализа

01.06.2017-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

28

Маматов Замирбек Адахамжанович  

Жетектөөчү адис /Ведущий специалист

Тарифти жана бааны жөнгө салуу бөлүмү/Отдел тарифного и ценового регулирования

27.06.2017-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

29

Осматов Нурлан Нуржакыпович

Адис /Специалист

Тарифти жана бааны жөнгө салуу бөлүмү/Отдел тарифного и ценового регулирования

28.08.2017-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

30

Бегалиева Лорина Тунгучпековна

Бөлүм башчы/Заведующий отделом

Финансылык камсыздоо жана эл аралык кызматташуу бөлүмү/Отдел финансового обеспечения и международного сотрудничества

 

21.09.2017-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

31

Айбеков Эмил Бердибекович

Коррупцияны алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу/

Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции

 Жетектөөчу курам/Руководящий состав

 

11.12.2017-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

32

Адамбеков Аскар  Русланбекович

Башкы адис /Главный специалист

Лицензиялоо жана контролдоо бөлүмү/ Отдел лицензирования и контроля

18.12.2017-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

2018ж/г.

33

Абакиров Айбек Сүйүндүкович

Жетектөөчү адис /Ведущий специалист

Лицензиялоо жана контролдоо бөлүмү/ Отдел лицензирования и контроля

02.04.2018-ж/г.

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/

по итогам внутреннего  конкурса

34

Адылбек уулу Абайылда

Бөлүм башчы/Заведующий отделом

Тарифти жана бааны жөнгө салуу бөлүмү/Отдел тарифного и ценового регулирования

16.04.2018-ж/г.

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/

по итогам внутреннего  конкурса

35

Эгемберди уулу Бектеналы

Башкы адис/Главный специалист

Тарифти жана бааны жөнгө салуу бөлүмү/Отдел тарифного и ценового регулирования

16.05.2018-ж/г.

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/

по итогам внутреннего  конкурса

36

Абдразаков Батырбек Маратович

Жетектөөчү адис /Ведущий специалист

Мониторинг жана комплекстүү талдоо бөлүмү/Отдел мониторинга и комплексного анализа

01.08.2018-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 

 

37

Токтогулов

 Эрмек Абасбекович

Жетектөөчү адис /Ведущий специалист

Мониторинг жана комплекстүү талдоо бөлүмү/Отдел мониторинга и комплексного анализа

01.08.2018-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

38

Далбаев Нурбек Муханбетович

Адис /Специалист

Лицензиялоо жана контролдоо бөлүмү/ Отдел лицензирования и контроля

01.08.2018-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

39

Уркунчиев Чынгыз  Калыгулович

Башкы адис/Главный специалист

Укуктук  колдоо бөлүмү/Отдел правовой поддержки

06.08.2018-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

40

Асанкулова Нуржибек Айдаровна

Адис /Специалист

Мониторинг жана комплекстүү талдоо бөлүмү/Отдел мониторинга и комплексного

22.11.2018-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

41

Абдыразаков Кубанычбек Сагынбаевич

Башкы адис/Главный специалист

Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздары бөлүмү/Отдел управления человеческими ресурсами и делопроизводства

12.12.2018-ж./г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

2019ж/г.

42

Нурмолдоева 

Астра

Медетбековна

Башкы адис/Главный специалист

Финансылык камсыздоо жана эл аралык кызматташуу бөлүмү/Отдел финансового обеспечения и международного сотрудничества

08.01.2019-ж./г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

43

Эрнисова

Мээрим

Эрнисовна

Адис/Специалист

Финансылык камсыздоо жана эл аралык кызматташуу бөлүмү/Отдел финансового обеспечения и международного сотрудничества

11.03.2019-ж./г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

44

Уржанов

Азамат Темирбекович

Жетектөөчү адис /Ведущий специалист

Укуктук  колдоо бөлүмү/Отдел правовой поддержки

14.05.2019-ж./г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

45

Ашералиева Айгелди Мухтаровна

Жетектөөчү адис /Ведущий специалист

Мониторинг жана комплекстүү талдоо бөлүмү/Отдел мониторинга и комплексного

25.10.2019-ж./г.

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/

по итогам внутреннего  конкурса

46

Далбаев Нурбек Муханбетович

Жетектөөчү адис /Ведущий специалист

Лицензиялоо жана контролдоо бөлүмү/ Отдел лицензирования и контроля

11.11.2019-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

47

Ачакеева Айдай Асангариевна

Адис /Специалист

Лицензиялоо жана контролдоо бөлүмү/ Отдел лицензирования и контроля

26.11.2019-ж/г.

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/

по итогам внутреннего  конкурса

48

Орозбаев Эмилбек  Баатыралиевич

Башкы адис/Главный специалист

Лицензиялоо жана контролдоо бөлүмү/ Отдел лицензирования и контроля

09.12.2019-ж/г.

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/

по итогам внутреннего  конкурса

2020ж/г.

49

Миршакирова Ширин Абдыгапаровна

Башкы адис/Главный специалист

Финансылык камсыздоо жана эл аралык кызматташуу бөлүмү/Отдел финансового обеспечения и международного сотрудничества

08.01.2020-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

50

Раимбабаев Нургазы Кемелович

Башкы адис/Главный специалист

Укуктук колдоо бөлүмү/Отдел правовой поддержки

08.01.2020-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

51

Эржанов Эркин Советбекович

Жетектөөчү адис /Ведущий специалист

Тарифти жана бааны жөнгө салуу бөлүмү/Отдел тарифного и ценового регулирования

08.01.2020-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

52

Осматов Нурлан Нуржакыпович

Жетектөөчү адис /Ведущий специалист

Тарифти жана бааны жөнгө салуу бөлүмү/Отдел тарифного и ценового регулирования

15.01.2020-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

53

Айтиева Айана Курсанбековна

Жетектөөчү адис /Ведущий специалист

Укуктук колдоо бөлүмү/Отдел правовой поддержки

17.02.2020-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

54

Бешим уулу Бектур

Жетектөөчү адис /Ведущий специалист

Лицензиялоо жана контролдоо бөлүмү/ Отдел лицензирования и контроля

23.03.2020-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

55

Бакишова Сеиль Талантбековна

Адис /Специалист

Тарифти жана бааны жөнгө салуу бөлүмү/Отдел тарифного и ценового регулирования

01.07.2020-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса