SAIFI – отчеттук мезгил ичинде керектөөчүлөрдү өчүрүүнүн (электр тогун берүүнү токтотуунун) орточо өлчөнгөн саны:

SAIDI – отчеттук мезгилде керектөөчүлөрдү өчүрүүнүн (электр тогун берүүнү токтотуунун) орточо өлчөнгөн созулуусу

CAIDI – отчеттук мезгилде керектөөчүлөрдү электр менен камсыздоону калыбына келтирүүнүн орточо убактысы боюнча ЭИК (энергияны ири керектөөчүлөр).

2019-жылдын 2-кварталы боюнча БЭКтеги керектөөчүлөрдүн орточо саны 578 881 абонентти түзөт.

SAIFI = 0,79 – керектөөчүлөрдү өчүрүүнүн (электр тогун берүүнү токтотуунун) орточо саны

SAIDI = 202,13 минут – өчүрүүнүн (электр тогун берүүнү токтотуунун) орточо созулуусу

CAIDI = 256,26 – керектөөчүлөрдү электр менен камсыздоону калыбына келтирүүнүн орточо убактысы