Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик 2020-жылдын 1-июлунан тартып төмөндөгү тиркемеге ылайык электр энергиясына жаңы тарифтерди киргизип жаткандыгын билдирет.

Акыркы керектөөчүлөр үчүн электр энергиясына тарифтер

(салыктарды эсепке албаганда)

Керектөөчүлөрдүн тобу

Ченөө бирдиги

2020-жылдын 

1 июлунан

1

Калк, анын ичинде:

 

 

1.1

Айына 700 кВт.с чейин керектегенде (1-октябрдан 1-майга чейинки мезгилде бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калктан тышкары)

тыйын/кВт.с

77

1.2

Айына 700 кВт.с жогору керектегенде (1-октябрдан 1-майга чейинки мезгилде бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калктан тышкары)

тыйын/кВт.с

216

1.3

Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калк айына 1000 кВт.с чейин керектегенде (1-октябрдан 1-майга чейинки мезгилде)

тыйын/кВт.с

77

1.4

Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө

кыйын зоналарда жашаган калк айына 1000 кВт.с

жогору керектегенде (1-октябрдан 1-майга

чейинки мезгилде)

тыйын/кВт.с

216

2

Насостук станциялар

тыйын/кВт.с

77,9

3

Электртранспорту

тыйын/кВт.с

158

4

Интернат тибиндеги балдар мекемелери, майыптар жана/же улгайган жарандар үчүн социалдык стационардык жана жарымжартылай стационардык мекемелер

тыйын/кВт.с

158

5

Бюджеттик керектөөчүлөр

тыйын/кВт.с

224

6

Айыл чарба

тыйын/кВт.с

224

7

Өнөр жай

тыйын/кВт.с

224

8

Башка керектөөчүлөр

тыйын/кВт.с

224

9

Майнинг субъекттери (криптовалюта)

тыйын/кВт.с

224

Жогорулатылган коэффициент:

 

1,3

 

 

2019-жылдын 1-июлунан тартып Мамагенттиктин 2019-жылдын 26-июлундагы № 149 буйругу менен акыркы керектөөчүлөр үчүн электр энергиясына төмөндөгүдөй тарифтер белгиленген (салыктар эске алынбайт):

п/п

 

Керектөөчүлөрдүн тобу

Ченөө бирдиги

 

Тарифтер

1

Калк, анын ичинде:

тыйын/кВтс

 

1.1

Айына 700 кВт.с чейин керектегенде (1-октябрдан 1-майга чейинки мезгилде бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналардагы калктан тышкары)

тыйын/кВтс

77,0

1.2

Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналардагы калк айына 1000 кВт.с чейин керектегенде (1-октябрдан 1-майга чейинки мезгилде)

тыйын/кВтс

77,0

1.3

Айына 700 кВт.с жана 1000 кВт.с жогору керектегенде 

тыйын/кВтс

216,0

2

Бюджеттик, айыл-чарба, өнөр-жай жана башка керектөөчүлөр  

тыйын/кВтс

224,0

3

Насостук станциялар

тыйын/кВтч

77,9