Акыркы керектөөчүлөр үчүн электр энергиясына тарифтер

2020-жылдын 1-июлунан тартып  Мамагенттиктин 2020-жылдын 18-июнундагы №  97 буйругу менен белгиленген (салыктар эске алынбайт):

Керектөөчүлөрдүн тобу

Ченөө бирдиги

2020-жылдын 

1 июлунан

1

Калк, анын ичинде:

 

 

1.1

Айына 700 кВт.с чейин керектегенде (1-октябрдан 1-майга чейинки мезгилде бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калктан тышкары)

тыйын/кВт.с

77

1.2

Айына 700 кВт.с жогору керектегенде (1-октябрдан 1-майга чейинки мезгилде бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калктан тышкары)

тыйын/кВт.с

216

1.3

Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын зоналарда жашаган калк айына 1000 кВт.с чейин керектегенде (1-октябрдан 1-майга чейинки мезгилде)

тыйын/кВт.с

77

1.4

Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө

кыйын зоналарда жашаган калк айына 1000 кВт.с

жогору керектегенде (1-октябрдан 1-майга

чейинки мезгилде)

тыйын/кВт.с

216

2

Насостук станциялар

тыйын/кВт.с

77,9

3

Электртранспорту

тыйын/кВт.с

158

4

Интернат тибиндеги балдар мекемелери, майыптар жана/же улгайган жарандар үчүн социалдык стационардык жана жарымжартылай стационардык мекемелер

тыйын/кВт.с

158

5

Бюджеттик керектөөчүлөр

тыйын/кВт.с

224

6

Айыл чарба

тыйын/кВт.с

224

7

Өнөр жай

тыйын/кВт.с

224

8

Башка керектөөчүлөр

тыйын/кВт.с

224

9

Майнинг субъекттери (криптовалюта)

тыйын/кВт.с

224

Жогорулатылган коэффициент:

 

1,3

 

2020-жылдын 1-октябрына карата электр бөлүштүрүүчү компаниялардын электр энергиясына колдонуудагы тарифтери