Электр энергиясына баалар

2019-жылдын 1-июлунан тартып Мамагенттиктин 2019-жылдын 26-июлундагы № 149 буйругу менен акыркы колдонуучулар үчүн электр энергиясына төмөндөгүдөй тарифтер белгиленген (салыктар эске алынбайт):

к №

Керектөөчүлөрдүн категориялары

Ченөө бирдиги

Акыркы керектөөчүлөр үчүн тарифтер

1

Калк, анын ичинде:

тыйын/кВтч

 

1.1

 Айына 700 кВтс га чейин керектегенде (1-октябрдан 1-майга чейинки мезгилдерде бийик тоолуу райондордун жашоочуларынан башка)

тыйын/кВтч

77,0

1.2

1-октябрдан 1-майга чейинки мезгилдерде бийик тоолуу шарттарда жана жетүүгө кыйын болгон алыскы аймактарда жашагандар айына 1000 кВтс га чейин керектегенде

тыйын/кВтч

77,0

1.3

Айына 700 кВтс дан жогору жана 1000 кВтс керектегенде

тыйын/кВтч

216,0

2

Турмуш-тиричиликтик эмес керектөөчүлөр (бюджеттик, өнөр жай, айыл чарбасы, башкалар)

тыйын/кВтч

224,0

3

Насостук станциялар

тыйын/кВтч

77,9