Жылуулук энергиясынын баалары

Акыркы керектөөчүлөр үчүн жылуулук энергиясына бүгүнкү күндө колдонулуп жаткан тарифтер

2019-жылдын 1-июлунан тартып  Мамагенттиктин 2019-жылдын 26-июлундагы № 149 буйругу менен белгиленген (салыктар эске алынбайт)

к

Керектөөчүлөрдүн тобу

Ченөө бирдиги

Тариф

Жылуулук энергиясына тарифтер

1

Калк (*)

сом/Гкал

1 134,76

2

Өнөр жайы (**)

сом/Гкал

1 695,1

3

Бюджеттик керектөөчүлөр (**)

сом/Гкал

1 695,1

4

Башка керектөөчүлөр (**)

сом/Гкал

1 695,1