Коомдук талкуу 07.12.2020

Буйруктун долбоору «Бишкек жылуулук түйүнү» ачык акционердик коомунун 2021-жылга жылуулук энергиясына жана тарамдык сууларга ченемдик техникалык жоготууларын бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамынын 8-беренесине, Кыргыз Республикасынын...

Коомдук талкуу 01.11.2020

2020-жылга "Газпром Кыргызстан" жоопкерчилиги чектелген коомунун жаратылыш газынын жоготууларынын ченемдерин бекитүү жөнүндө буйруктун Долбоору

В соответствии со статьей 8 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», постановлением...

Коомдук талкуу 01.09.2020

Мамлекеттик агенттиктин долбоор буйругуна негиздеме

Справка-обоснование к проекту приказа Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при...

Коомдук талкуу 01.09.2020

Мамлекеттик агенттиктин долбоор буйругуна тиркеме

Глава 1 Термины, определения, сокращения 1. В настоящем Порядке употребляются следующие термины, определения и сокращения: Бытовой...