Коррупцияга каршы күрөш 01.12.2020

Энергетика тармагындагы тутумдук коррупцияны жок кылуу иш-чаралары боюнча Жаңыланган кадамдар планынын аткарылышы жөнүндө отчет

По пункту 3. 11. Провести инвертаризацию всех ОПП по республике на соответствие их лицензионным требованиям, Правил пользования...

Коррупцияга каршы күрөш 19.10.2020

Мамагенттиктин 2019-2021-жылдарга карата коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иш-чаралардын планынын негизинде маалымат

Информация по Плану мероприятий по противодействию коррупции Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического...

Коррупцияга каршы күрөш 01.07.2020

Мамлекеттик агенттиктин коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралардын планы боюнча 2019-2021-жылдардын 1-жарым жылдыгынын маалыматы

Во исполнения протокола совещания у Премьер-министра Кыргызской Республики от 18.06.2020 года № 13/15 относительно пункта 36, по исполнению...

Коррупцияга каршы күрөш 10.01.2020

Информация за 4-й квартал 2019 года по реализации Плана мероприятий от 10 января 2019 года № 4.

Информация за 4-й квартал 2019 года по реализации Плана мероприятий Государственного агентства по регулированию...