Коррупцияга каршы күрөш 10.01.2020

Информация за 4-й квартал 2019 года по реализации Плана мероприятий от 10 января 2019 года № 4.

Информация за 4-й квартал 2019 года по реализации Плана мероприятий Государственного агентства по регулированию...

Коррупцияга каршы күрөш 10.01.2020

2019-жылдын 4-кварталы боюнча 2019-2021-жылдарга коррупцияга каршы иш-чаралардын Планын аткаруу тууралуу маалымат

2019-жылдын 4-кварталы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик...