Нускамалар,ыкмалар,эрежелер 22.07.2020

Буйрук 21.07.2020. № 2 "Электр жана жылуулук энергияcына тарифтерди колдонуу боюнча нускаманы бекитүү жөнүндө"

Кыргыз Республикасынын электр энергетика тармагынын туруктуу жана ишенимдүү иштөөсүн камсыз кылуу, ошондой эле электр жана жылуулук...

Нускамалар,ыкмалар,эрежелер 17.06.2019

Методика определения себестоимости продукции (работ, услуг) и формирования тарифов на тепловую энергию

Приложение к приказу Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской...

Нускамалар,ыкмалар,эрежелер 08.01.2018

МЕТОДИКА определения себестоимости для формирования тарифов на природный газ

    Приложение к приказу Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве...

Нускамалар,ыкмалар,эрежелер 08.01.2018

Методика определения себестоимости и формирования тарифов на электрическую энергию

   Приложение к приказу Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве...