Отчеттуулук 10.01.2020

Конкурстардын жыйынтыгы боюнча маалымат

Конкурстардын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча...