Мыйзамдар 15.01.2020

Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө

Бул Мыйзам мамлекеттин, энергиянын кайра жаралуучу булактарын өндүрүүчүлөрдүн, берүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн мамилелеринин...

Мыйзамдар 13.11.2018

Конституция

Мы, народ Кыргызстана, чтя память героев, отдавших жизнь за свободу народа; подтверждая приверженность цели построения свободного и...