Ишкердикти текшерүүлөрдүн планы 26.02.2020

«Чынар» ачык типтеги акционердик коомунун электр энергиясын сатуу боюнча лицензиясын колдонууну токтотулду

“Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 31-беренесинин 1-бөлүгүнүн...

Ишкердикти текшерүүлөрдүн планы 18.02.2020

«БЕКПР» жоопкерчилиги чектелген коомунун электр энергиясын сатуу ишмердүүлүктү ишке ашыруу укугун лицензиясын колдонуусу токтотулду

“Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 31-беренесинин 1 бөлүгүнүн 5...

Ишкердикти текшерүүлөрдүн планы 18.02.2020

«Мулк» Мамалекеттик ишканасынын электр энергиясын сатуу жана бөлүштүрүү боюнча ишмердүүлүктү ишке ашыруу укугун лицензияларын колдонуусу токтотулду

“Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 31-беренесинин 1 бөлүгүнүн 5...

Ишкердикти текшерүүлөрдүн планы 03.02.2020

Мамагенттик «Интергласс» ЖЧКнын жылуулук энергиясын өндүрүү, сатуу жана берүү лицензияларын колдонууну токтотуу жөнүндө" буйругун чыгарды

“Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 31-беренесине, Кыргыз...