Тармактык 01.01.2020

Энергетика жөнүндө

Ушул Мыйзам отун-энергетикалык комплексинде чарбалык ишти уюштуруунун жана жөнгө салуунун негизги процесстерин аныктайт. Ушул...

Тармактык 11.01.2019

Электр энергетикасы жөнүндө

Бул Мыйзам Кыргыз Республикасынын "Энергетика жөнүндө" Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын башка мыйзам актыларынын жоболоруна...

Тармактык 06.11.2018

Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө

Бул Мыйзам мамлекеттин, энергиянын кайра жаралуучу булактарын өндүрүүчүлөрдүн, берүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн мамилелеринин...